Nieuwbouw Nederlandstalige Academie (Muziek en Woord) van Sint-Agatha-Berchem ingehuldigd

Nieuwbouw Nederlandstalige Academie (Muziek en Woord) van Sint-Agatha-Berchem ingehuldigd

Vandaag werd in de gemeente Sint-Agatha-Berchem de nieuwe Nederlandstalige Academie Muziek en Woord in de Charles Leemansstraat 8A officieel ingehuldigd, in aanwezigheid van de burgemeester, Christian Lamouline, Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Benjamin Dalle en Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw.

De state-of-the-art nieuwbouw is uitgerust met een moderne infrastructuur en biedt werkruimtes die zijn aangepast aan de behoeften van leerlingen en docenten, met een uitstekende akoestiek en multifunctionele lokalen. Het vrijstaande gebouw, een passiefbouw die specifiek werd ingericht voor het lesgeven in Muziek en Woord, bevat zowel leslokalen, repetitielokalen als multifunctionele ruimten.

Er werd ook voorzien in een onthaalruimte en een ruimte voor de directie en leerkrachten. Dankzij de nieuwbouw kan de Academie efficiënter georganiseerd worden en komen er in de bestaande hoofdvestigingsplaats lokalen vrij als bijkomende lesruimte voor de Nederlandstalige Academie. Ook zal het gebouw opengesteld worden voor muzische en andere activiteiten van andere scholen. De VGC en de Vlaamse overheid voorzagen samen in 1,7 miljoen euro subsidie.

Infrastructuurplan voor Deeltijds Kunstenonderwijs (DKO)

Die ondersteuning maakt deel uit van het Infrastructuurplan Nederlandstalige Academies in Brussel, een investeringsplan van de VGC, Scholenbouw en de Vlaamse Overheid, Coördinatie Brussel om Nederlandstalige academies in het Brussels Gewest ook op het vlak van infrastructuur meer ademruimte te geven. Het investeringsplan voor de DKO’s van 10,8 miljoen euro wordt gevoed met 7,05 miljoen euro van de VGC en 3,75 miljoen van de Vlaamse overheid.

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem Christian Lamouline: "Dit gebouw staat symbool voor onze inzet voor cultuur en onderwijs. We zijn er trots op dat we onze studenten een omgeving kunnen bieden die bevorderlijk is voor hun artistieke en academische ontwikkeling."

"Wij geloven dat de toegang tot kwalitatief onderwijs essentieel is voor de ontwikkeling van elk individu”, stelt minister Sven Gatz. “Deze nieuwe vestiging is een perfect voorbeeld van wat we kunnen bereiken als we onze krachten bundelen voor het algemeen welzijn."
"Het aanmoedigen van cultuur en onderwijs in een ecologische omgeving is een prioriteit voor ons”, benadrukt Benjamin Dalle, de Vlaamse minister voor Brusselse Aangelegenheden. “Deze academie weerspiegelt onze visie op een toekomst waarin leren en respect voor het milieu hand in hand gaan."

De succesvolle academie van Sint-Agatha-Berchem telt vandaag meer dan 810 leerlingen, verspreid over verschillende vestigingsplaatsen. Met het bijgevoegde aanbod in Koekelberg, op de Campussen Unesco en Comenius, groeide het aantal schoolgaande leerlingen. Verwacht wordt dat die groei dankzij de nieuwe infrastructuur op de hoofdsite van de academie nog zal toenemen. Op 1 september zal het gebouw volledig in gebruik zijn. Ook zal het opengesteld worden voor muzische en andere activiteiten van andere scholen.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel