Nieuwbouw en uitbreiding voor Anderlechtse basisschool Scheutplaneet

Op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, het collegelid dat in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, heeft het college van de VGC ingestemd met een principeakkoord over een renovatie en capaciteitsuitbreiding van de vrije basisschool Scheutplaneet aan de Ninoofsesteenweg in Anderlecht.

Minister Sven Gatz: “Zoals de recentste septembercijfers deze week nog eens illustreerden, blijft het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs toenemen, terwijl er al capaciteit te kort is. Daarom zet de VGC al jarenlang voluit in op de uitbreiding van de capaciteit en de verbetering van de infrastructuur en de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs. Dat blijven we ook de komende jaren doen. Ik ben blij dat het VGC-college deze week instemde met een renovatie en capaciteitsuitbreiding van de basisschool Scheutplaneet in Anderlecht, een van de Brusselse gemeenten waar de capaciteitsdruk het grootst is.”

De gebouwen van basisschool Scheutplaneet zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitsnormen. Het schoolbestuur, de vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten, wenst daarom renovatiewerken uit te voeren.

Bovendien staat één verdieping van het gebouw leeg sinds de recente verhuizing van de leerlingen van de secundaire school Imelda-instituut naar de campus St-Michel. Door ook deze lokalen te renoveren kan de basisschool uitgroeien tot een volwaardige dubbele basisschool. Dankzij de renovatie van het schoolgebouw en de speelplaats kan de capaciteit van de school uitbreiden met 152 plaatsen tot een totaal van 480. De school zal tijdens de werken operationeel blijven, omdat de bestaande “kapel”, die nu niet gebruikt wordt, samen met de turnzaal omgebouwd zullen worden om er drie tijdelijke klassen in onder te brengen. Voor de inrichting van deze tijdelijke klassen, kan het schoolbestuur rekenen op een tussenkomst van de VGC van € 70.000.

Na de renovatiewerken aan het schoolgebouw zal er op de campus een nieuwe turnzaal worden opgetrokken. Voor de bouw hiervan keurde de VGC reeds eerder een subsidie van €500.000 goed.

De werken, die starten begin 2021, zullen ongeveer twee jaar duren. De totale kostprijs voor de renovatiewerken en het vernieuwen van de speelplaats wordt geraamd op € 4,12 miljoen (inclusief btw en algemene kosten). Om de renovatie en de capaciteitsuitbreiding te kunnen realiseren besliste het VGC-college een subsidie van € 3,37 miljoen toe te kennen.

Foto Mabel Amber
Foto Mabel Amber
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel