Nieuw gebouw en speelplaats voor basisschool Voorzienigheid Sint-Lambrechts-Woluwe

Brussels minister Sven Gatz, die voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, huldigt deze namiddag een nieuwbouw en een nieuwe speelplaats in voor basisschool Voorzienigheid in Sint-Lambrechts-Woluwe. Hij doet dit samen met het schoolteam, het schoolbestuur, de centrale zetel van het Brussels katholiek onderwijs KatOBA, de architect en de aannemer. Naast een beperkte capaciteitsuitbreiding, kunnen de leerlingen en leerkrachten nu ook genieten van vernieuwde klaslokalen en sanitair.

Sven Gatz: “Een goed pedagogisch project wordt versterkt door een goede, aangepaste infrastructuur. Met dit bouwproject krijgt de basisschool Voorzienigheid meer ademruimte. Bovendien tonen we met deze inhuldiging aan dat we met de VGC blijven investeren in de kwaliteit en de uitbreiding van de capaciteit van onze schoolinfrastructuur.”

Masterplan

In basisschool Voorzienigheid waren de gebouwen te klein geworden. Ze verkeerden bovendien in zo’n slechte staat dat het voortbestaan van de school in het gedrang kwam. KatOBA maakte een masterplan op om de gebouwen grondig aan te pakken en her in te richten. De nieuwe klasgebouwen kunnen tien leerlingen meer bevatten dan de oude.  

De volledige bouwkost wordt geraamd op 2,5 miljoen euro. De geplande werken aan de schoolsite werden gefaseerd uitgevoerd. Zo moesten de kinderen niet tijdelijk uit de gebouwen verhuizen. In een eerste fase werden de zolderverdieping van blok C (‘De Kanselarij’) en het sanitair gerenoveerd. In een tweede fase werd een bestaand prefabgebouw afgebroken waarin de kleuterklassen gehuisvest waren. In de plaats kwam een nieuwbouw voor de kleuters, blok D. De werken van deze fase zijn gestart in februari 2019 en werden recent opgeleverd. De totale kostprijs voor deze fase bedraagt ongeveer 1,2 miljoen euro. De VGC gaf hiervoor een subsidie van 535.000 euro. In de volgende fasen zullen nog het blok C en blok B verder gerenoveerd en heringericht worden. Deze werken zullen aansluitend op de tweede fase worden uitgevoerd. Alle werken zullen afgerond zijn in 2021. Dankzij de capaciteitsuitbreiding kunnen er vanaf het schooljaar 2022-2023 230 kinderen naar school.

Nieuwe speelplaats

Naast de nieuwbouw werd ook de speelplaats van deze basisschool vernieuwd. Bepaalde delen van de speelplaats voldeden niet meer aan de veiligheidsnormen en sommige speeltuigen en valmatten waren afgesleten en beschadigd. De speelplaats werd heraangelegd, uitgebreid en in zones ingedeeld. Zo kwam er een nieuwe zone waar leerlingen zich kunnen uitleven met een bal en een zone waar ze vrij kunnen spelen. Er is ook een zone met tal van uitdagende speelelementen zoals een podium, een rustbank en een plek waar rollenspellen gehouden kunnen worden. Kinderen kunnen tot rust komen in de zone met zitbankjes, bomen en moestuinbakken.

Een werkgroep speelplaatsbeleid concipieerde de nieuwe speelplaats. De leerlingen mochten hun ideeën formuleren en zelf uittekenen. De ouders werden betrokken via de ouderraad en infovergaderingen. Voor de begeleiding van dit project deed de school een beroep op het Onderwijscentrum Brussel van de VGC. De kostprijs van de werken, 100.000 euro, werd gefinancierd via het BuitenSpel-project van de VGC.

Foto Vandezande construct
Foto Vandezande construct
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel