Nieuw educatief aanbod 2022-2023 voor scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidieert voor het volgende schooljaar 48 organisaties die een educatief aanbod uitwerken voor scholen. Die kunnen bij deze organisaties terecht voor extra educatieve activiteiten voor hun leerlingen. Samen zetten ze in op cultuureducatie, STEM, milieueducatie, sport, stadsverkenning en burgerschap. Collegelid Gatz trekt hiervoor 400.000 euro uit.

De betekenis van kwaliteitsvolle educatieve initiatieven tijdens de onderwijstijd is sterk toegenomen. Ze vormen een volwaardig en uitdagend onderdeel van het curriculum en helpen leerlingen om hun talenten volop te ontplooien en zichzelf te ontdekken.

Dat gebeurt in de praktijk o.a. door knappe voorstellingen, workshops, wandelingen in de stad of de buurt, sensibilisering via specifieke projecten, in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners, binnen of buiten de schoolmuren en met professionele begeleiding.

 

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs: Wij geloven sterk in het gelijkenkansenverhaal. Met dit aanbod willen we onze leerlingen alle kansen bieden om hun leefwereld te verbreden én ook hun interesses voor het maatschappelijk gebeuren aanwakkeren. Het is dus meer dan enkel een uitstap. Het kader in een breder geheel van onderwijsvernieuwing, waarbij leerlingen via allerhande activiteiten tools aangereikt krijgen om de wereld die hen omringt te vatten én aan zelfontplooiing te doen”.

 

Bij de 48 gesubsidieerde organisaties zitten niet alleen de vaste waarden, zoals de Brusselse gemeenschapscentra, de vzw die ‘Circus Zonder Handen’ organiseert, en het ABC-Huis. Er zijn ook dit jaar nieuwe organisaties, zoals de gerenoveerde art-nouveauwoning Huis Autrique in Schaarbeek, het Joods museum, Muziekpublique die zijn deuren opent voor leerlingengroepen.

Op Educatief aanbod voor scholen | Onderwijs in Brussel vind je een overzicht van de vele activiteiten die de 48 organisaties aanbieden over zeer uiteenlopende thema’s.

Story image

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel