Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen betere tolkenondersteuning

Brusselse Nederlandstalige scholen kunnen voortaan tolken van vzw Brussel Onthaal inschakelen om vlotter gesprekken met ouders te kunnen houden. Minister Sven Gatz maakte hiervoor een budget vrij van 11.000 euro. De scholen krijgen dan van Brussel Onthaal een voordeeltarief van 5 euro per uur. Door de communicatie met ouders te versterken, verbetert de begeleiding van de leerlingen, zowel thuis als op school.

Goede communicatie tussen ouders en school is van groot belang in de schoolloopbaan van kinderen. Daarbij gaat het soms ook om gesprekken met gevoelige of ingewikkelde onderwerpen, of gesprekken met verstrekkende gevolgen. De schooltaal en de taal van de ouders sluiten niet altijd op elkaar aan. Het inzetten van tolken kan helpen om het gesprek beter, genuanceerder en doelgerichter te laten verlopen.

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs: “De vraag om meer gesprekken met ouders te laten tolken kwam bovendrijven tijdens de Ronde van Brussel 2020, het participatief traject waarbij schoolteams met mij in gesprek konden gaan over hun onderwijspraktijk. De kostprijs om tolken in te zetten vormde een grote drempel. Met een voordeeltarief zou de gerichte inzet van tolken kunnen worden uitgebreid, waardoor de communicatie tussen school en ouders beter wordt.”

Vzw Brussel Onthaal

De Brusselse Nederlandstalige scholen zullen voor de tolkuren beroep kunnen doen op de tolken van Brussel Onthaal, de Nederlandstalige sociaal vertaal- en tolkendienst voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Brussel Onthaal zal opgeleide tolken inzetten om ter plaatse, telefonisch en online te tolken.

Naast de basis-en secundaire scholen zullen ook de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de Centra voor Volwassenenonderwijs en de partners ABRUSCO en KANS gebruik kunnen maken van dit voordeeltarief.

Interesse?

Scholen die interesse hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met vzw Onthaal Brussel: https://www.sociaalvertaalbureau.be/

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel