Nederlandstalig scholencomplex ‘Mutsaard’ ingehuldigd

Nederlandstalig scholencomplex ‘Mutsaard’ ingehuldigd

Het gloednieuwe schoolcomplex Mutsaard opende begin dit jaar voor het eerst haar deuren voor de leerlingen van de kleuter- en lagere school Koningin Astrid en het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls. Vandaag werd de site feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, burgemeester Philippe Close en bevoegde schepenen Anaïs Maes en Lydia Mutyebele.

Het project omvat 10.821m2 aan nieuwe infrastructuur voor drie verschillende schoolinstellingen. In het ontwerp van LOW architecten werd de nadruk gelegd op de kwaliteit van het lesgeven en de schoolervaring van de leerlingen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de mogelijkheden tot openluchtonderwijs, de punctuele verbredingen in de gangen voor informeel overleg, groepswerk of studie met daarbij een ​ bijzondere aandacht voor lichtinval en akoestiek. De buitenruimte is veel meer dan een gewone speelplaats: door de bestaande hellingen in het terrein te gebruiken en te versterken werd een waar landschap van speel-, sport- en groenzones gecreëerd. Het stelt een omgeving voorop die prikkelt en uitnodigt tot spel.

Anaïs Maes, Brussels Schepen voor Nederlandstalig onderwijs: “Leren gaat stukken makkelijker als je dat kan doen in moderne gebouwen die de juiste context creëren om hoogstaand onderwijs aan te bieden. Daarenboven creëerde de Stad Brussel deze legislatuur meer dan 700 extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs. Deze capaciteitsuitbreiding is ongezien. De inhaalbeweging was nodig want het Nederlandstalig onderwijs blijft heel populair bij de Brusselaars. Het Mutsaardcomplex is binnen deze inspanning goed voor 264 extra plaatsen.”

Flexibiliteit en multi-inzetbaarheid zijn de sleutelwoorden van dit ontwerp.

Door een doordachte plan-organisatie zijn al de ruimtes op de gelijkvloerse en ondergrondse verdieping ook buiten de schooluren inzetbaar voor de buurt. Het gaat onder meer om de verschillende sportzalen, polyvalente zalen en kunstlokalen.

De gehele site is daarenboven doorgedreven passief en legt ook de nadruk op waterbeheer door zowel in te zetten op vermindering van verbruik als op regenwaterrecuperatie, buffering en infiltratie waardoor regenwater niet nodeloos ​ in de riool geloosd moet worden. de

Het schoolcomplex biedt onderdak aan maar liefst 744 leerlingen. Dankzij het nieuwe gebouw breidt de Stad Brussel haar capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs opnieuw sterk uit: 264 extra plaatsen ​ ofwel 72 extra plaatsen voor kleuters, ​ 120 plaatsen in het lager onderwijs en 72 in het secundair). Het project beantwoordt hiermee aan de stijgende en constante vraag naar plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs.

De Stad Brussel ontving voor de bouw van dit nieuwe scholencomplex financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid (10 miljoen euro via AGION) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (3 miljoen euro). De totaalkost van dit project bedraagt 20 miljoen euro. Dankzij de be.exemplary prijs, in 2018 uitgereikt door urban.brussels voor innovatieve bouw- en renovatieprojecten, ontving de Stad Brussel een extra 400.000 euro.

Tijdens de inhuldiging kregen alle aanwezigen een rondleiding doorheen de site en werd de officiële inhuldigingsplaat van het scholencomplex onthuld.

Mohamed Ziyâd Rahmouni, leerlingenraad Karel Buls: "Laten we samen een plek creëren waar elk individu wordt aangemoedigd om zijn ware zelf te zijn, waar fouten niet worden gevreesd maar omarmd als kansen om te leren. Hier op Karel Buls willen we niet alleen educatie bieden, maar een thuis creëren waar iedereen wordt gekoesterd en gehoord."
Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: "Vlaanderen investeert fors in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Er zijn deze regeerperiode grote stappen vooruit gezet en ook veel nieuwe extra plaatsen gecreëerd, zodat nog meer kinderen en jongeren in het hoofdstedelijk gewest kunnen genieten van ons kwaliteitsvol onderwijs. Ik ben heel fier dat Vlaanderen ook het leeuwendeel van dit mooie project financiert."
Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. “De Stad Brussel toont zich op de nieuwe campus Mutsaard als een innovatief schoolbestuur : zij verhoogde de capaciteit én de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en creëerde een nieuwe plek voor de Brusselaars. De cofinanciering en steun van de VGC getuigt van de brede consensus om het Nederlandstalig onderwijs te versterken.”
Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel:"Een sterke samenleving wordt gemaakt door sterke burgers, en dat begint bij kwalitatief en duurzaam onderwijs. Investeren in onderwijs is dan ook één van de prioriteiten van het college van de Stad Brussel. Ik ben vandaag zeer vereerd dat de leerlingen en het personeel van de verschillende scholen dit jaar konden starten in dit nieuwe complex."
“Het Mutsaard-complex is gebouwd met duurzaamheid als uitgangspunt; de gebruikte materialen hebben een beperkte impact op het milieu. Er is ook een grote flexibiliteit in de indeling van de ruimte, die met minimale kosten kan evolueren en worden aangepast. Hierdoor kan het gebouw worden aangepast aan mogelijke nieuwe onderwijsmethoden.” Voegt Lydia Mutyebele, Schepen van Openbaar Patrimonium van Stad Brussel, toe.
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image
Story image
Story image
Beelden: ©LUCID_LOWarchitecten
Beelden: ©LUCID_LOWarchitecten

 

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel