Nederlandstalig onderwijs Brussel boomt

De jongste telling van het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel geeft een nieuwe groei van 3 procent aan tegenover het vorig schooljaar in februari. Vandaag gaan 49.971 kleuters, leerlingen lager onderwijs en scholieren in het Nederlandstalig onderwijs naar school. In vergelijking met 21 jaar geleden, is het aantal leerlingen met de helft toegenomen.

Deze cijfers van het Nederlandstalig onderwijs stijgen jaar na jaar. De voorbije vijf jaar bijvoorbeeld nam het aantal leerlingen van 43.765 toe tot bijna 50.000, een stijging van 12,4 procent op 5 jaar tijd.

“Met zo’n cijfers haalt het Nederlands onderwijs in Brussel al jarenlang een schitterend rapport”, zegt Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Nederlands onderwijs en Scholenbouw. “De cijfers illustreren de kwaliteit van ons onderwijs, van de kleuterklas tot het secundair onderwijs. Ze wijzen ook op de aantrekkingskracht van onze scholen bij ouders die thuis geen Nederlands spreken en kwaliteit willen voor hun kinderen, niet enkel op het vlak van onderwijs, maar ook inzake begeleiding en moderne schoolinfrastructuur. Met de VGC investeren we daarom zoveel als we kunnen, in schoolinfrastructuur en in pedagogische ondersteuning op maat van de stad, om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar Nederlands onderwijs.”

De groei van het voorbije jaar situeert zich vooral in het gewoon onderwijs. Het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs blijven de jongste jaren ongeveer even groot. Het kleuteronderwijs steeg tegenover het voorbije jaar met 3,4 procent, het gewoon lager onderwijs met 3,1% en het gewoon secundair onderwijs met 3,2% - die laatste toename is de grootste ooit, een indicatie dat steeds meer Brusselse leerlingen naar het Nederlandstalig secundair onderwijs doorgroeien. De verhoudingen tussen de drie onderwijsnetten, het vrij gesubsidieerd onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het stedelijk en gemeentelijk onderwijs bleven de jongste jaren quasi ongewijzigd.

“Dankzij het succes van het Nederlandstalig onderwijs, groeit over heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook de Nederlandskundigheid”, zegt Sven Gatz. “De meerderheid van de kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs spreekt immers geen Nederlands meer thuis, maar alle afgestudeerden spreken op hun achttiende wel vlot Nederlands. Zo blijft het Nederlands in Brussel groeien en bloeien, terwijl het aantal van oorsprong Vlaamse Brusselaars afneemt.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel