Minister Gatz volgt ICT-les bij Ligo Brusselleer

Persuitnodiging

Op dinsdag 7 september woont Brussels minister Sven Gatz, als collegelid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw, een ICT- les bij Ligo Brusselleer.

Dit werkbezoek vindt plaats naar aanleiding van de Week van de geletterdheid. De pers wordt ​ vriendelijk uitgenodigd om dit werkbezoek bij te wonen. Ligo Brusselleer, het centrum voor basiseducatie in Brussel, organiseert cursussen voor mensen die niet lang naar school zijn geweest. Zij leren er beter Nederlands en rekenen, raken er beter vertrouwd met het werken op de computer en krijgen er bijkomende algemene vorming.

Dit jaar ligt de focus van de Week van de Geletterdheid op digitale inclusie bij lokale besturen. Door corona verloopt ook de dienstverlening van gemeenten grotendeels digitaal. 32% van de Belgen heeft zwakke digitale vaardigheden en 40 % loopt het risico op digitale uitsluiting.

Praktisch

Journalisten die het werkbezoek van minister Gatz wensen bij te wonen, dienen zich in te schrijven bij Ward Sulmont, communicatiemedewerker van Brusselleer, via [email protected] 0472/74.95.02

Zij worden verzocht een mondmasker te dragen.

Het werkbezoek vindt plaats op dinsdag 7 september om 10u30 in het Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel in het ICT lokaal (A3.09 op de derde verdieping).

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel