Minister Gatz verhoogt subsidie voor binnenschoolse opvang in Brussels Nederlandstalig basisonderwijs

Minister Gatz verhoogt subsidie voor binnenschoolse opvang in Brussels Nederlandstalig basisonderwijs

Een record aantal Nederlandstalige basisscholen wil het aanbod binnenschoolse opvang uitbreiden om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Daarom verhoogt minister Sven Gatz, bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs in Brussel, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de subsidie voor kwaliteitsvolle binnenschoolse opvang tot 520.000 euro.

Ook dit schooljaar blijft de VGC zich inzetten voor de ondersteuning van binnenschoolse opvang in Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Om deze opvang betaalbaar te houden, verhoogt de VGC de subsidie met 60.000 euro tot 520.000 euro.

In Brussel hebben alle Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen die opvang aanbieden voor of na de lesuren of tijdens de middagpauze, de mogelijkheid om daarvoor financiële steun te ontvangen van de VGC.

“Voor het huidige schooljaar werden er 158 aanvragen ingediend voor deze subsidie”, aldus minister Gatz. “Dat is met 80% van alle basisscholen een recordaantal. Die middelen worden ingezet voor meer dan 7.100 kinderen.”

Scholen passen de binnenschoolse opvang op diverse manieren toe. De VGC zet zich in voor gelijke kansen in het onderwijs, waardoor scholen het aanbod betaalbaar kunnen houden voor de ouders.

Tegelijkertijd biedt de VGC ruimte aan de scholen om kwaliteitsvolle opvang te bieden, waarin leerlingen op een fijne manier hun talenten kunnen ontwikkelen.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel