Minister Gatz opent twee nieuwe schoolspeelplaatsen

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest, brengt deze week een bezoek aan twee vernieuwde schoolspeelplaatsen. Dankzij de BuitenSpel-subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) hebben de gemeentescholen het Rad/Asters en de Beverboom, allebei gelegen in Anderlecht, hun speelplaats kunnen omvormen tot een creatieve en uitdagende plek.

Via BuitenSpel vernieuwde speelplaatsen geven aan de leerlingen van een school maar ook aan de kinderen uit de buurt nieuwe impulsen om te spelen, zich uit te leven en te leren. Onder de begeleiding van het Onderwijscentrum Brussel van de VGC werken leerlingen, ouders en leerkrachten mee aan de invulling van de nieuwe speelinfrastructuur op schoolterreinen. Op dit moment werden via dit subsidiekader al zo’n 110 speelplaatsen van Brusselse scholen vernieuwd. Minister Gatz is deze week te gast in Anderlecht, waar hij samen met de schepenen Elke Roex en Fatiha El Ikdimi, de schoolteams en de leerlingen de twee speelplaatsen officieel inhuldigt.

Het Rad/Asters heeft van haar ouderwetse, saaie, betonnen speelplaats een ruimte gemaakt met veel speel- en leerkansen en tal van natuurelementen, die bijvoorbeeld via een gevarieerde begroeiing de kinderen toelaten om de verschillende seizoenen te ervaren. De speelplaats beschikt over een actieve zone, een rustige zone en een zone voor sociaal spel. Er is zelfs een podium voor evenementen maar er zijn ook ruimten om te fietsen en te voetballen. De subsidie van de VGC bedroeg voor deze speelplaats € 91.672.

Ook voor de herinrichting van de oude speelplaats van de Beverboom vertrok de school van haar eigen schoolvisie. De nieuwe speelplaats werd een veilige natuurlijke omgeving, waar kinderen inzichten en vaardigheden kunnen ontwikkelen die passen in een duurzame samenleving. Zo heeft de Beverboom bijvoorbeeld ingezet op bouwhoeken waar kinderen met verschillende materialen kunnen bouwen, moddermetsen of kampen bouwen. Ook hier zijn podia, zijn er rustige en actieve zones en zelfs speelhuisjes en een waterspeelzone. Voor deze herinrichting kwam de VGC met een subsidie van € 91.723 over de brug.

Minister Sven Gatz: “Het succesvolle subsidiekader BuitenSpel kent grote bijval, met al ruim 110 goedgekeurde dossiers. Elk dossier is anders omdat het tot stand kwam op maat van de school, de leerlingen en de ouders. Overal kan avontuurlijk worden gespeeld en gesport. Maar ook om te leren en tot rust te komen bieden deze nieuwe speelplaatsen ruimte. Voor de leerlingen en ook voor de kinderen uit de buurt.”
Elke Roex, schepen van Onderwijs: "Als ik zo'n avontuurlijke speelplaatsen zie, dan wou ik dat ik terug kind was. Intussen hebben we al 6 van onze 8 gemeentelijke Nederlandstalige basisscholen een groene speelplaats gegeven. De andere 2 volgen ook in het kader van grotere infrastructuurwerken. Zo verhogen we het welzijn van al onze leerlingen."
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel