Lutgardisschool Elsene gaat na ingrijpende verbouwing weer open

Persuitnodiging

In aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor scholenbouw en Nederlandstalig onderwijs, opent de Lutgardisschool van Elsene na ingrijpende verbouwingen op woensdag 8 september de deuren. De pers wordt vriendelijk uitgenodigd deze opening bij te wonen.

Wie zich de Lutgardisschool van vroeger herinnert, zal woensdag met de ogen knipperen. De huidige gebouwen werden gestript, grondig verbouwd en herschikt. Zo zijn er nu voldoende lichtrijke nieuwe klaslokalen, een refter, sanitair en een turnzaal voor zowel de kinderen van de lagere school als de kleuters. Eén van de bestaande gebouwen is afgebroken en in de plaats heeft de school nu een grote speelplaats en een overdekte speelruimte.

De plechtige opening in de E. de Bécolaan 57 te Elsene vangt aan om 11:10 u, met een verwelkoming en toespraken door minister Sven Gatz, de voorzitter van het schoolbestuur, de h. Roger Haest, en de schooldirecteur, mevrouw Els De Leener. Om 11:45 u wordt het lint doorgeknipt en volgt een receptie.

Journalisten die de opening wensen bij te wonen dienen een mondmasker te dragen en worden verzocht zich in te schrijven bij Eva Vanhengel, woordvoerster van minister Gatz ([email protected]). ​

beeld Google Maps
beeld Google Maps
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel