Lokale projecten brengen de natuur terug naar de stad

Met het stadsvernieuwingsproject ‘Groen en Blauw in de stad’ investeert de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars. Onder andere in de zuidelijke vijfhoek en in de buurt van enkele buurtvoorzieningen in de stad ontspruit er binnenkort meer natuur in de publieke ruimte. Gebouwen, omheiningen en openbare ruimtes krijgen uiteenlopende installaties om de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad te bevorderen: er komen groenten en kruiden op daken, struiken of bomen met eetbaar fruit, nestkastjes of insectenhotels.  

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “Al deze kleine ingrepen zorgen voor een aangenamere stad. Met dit participatief stadsvernieuwingsproject zetten we in op meer buurtgroen en versterken we de sociale cohesie in de Brusselse wijken. Zo motiveren we ook meer mensen om in hun eigen buurt werk te maken van de biodiversiteit. Samen met de Brusselaars werken we zo aan een duurzame en leefbare stad.”  
Collegelid Sven Gatz: “Heel wat projecten in Groen&Blauw werken vernieuwend, bijvoorbeeld voor de sociale economie. Zo’n organisatie is de vzw Atelier Groot Eiland, een vis in het water van de sociale tewerkstelling, opleiding en werkervaring, die ook thuis is in de stadslandbouw. Dankzij die expertise is Atelier Groot Eiland een voor de hand liggende partner op het vlak van productieve groenaanleg, met een educatieve en sociale inspiratie”
Collegelid Pascal Smet: “Meer dan ooit snakken we naar mooie en aangename publieke ruimte in de stad. Met deze kleine ingrepen geven we kleine stukjes buurt terug aan onze Brusselaars. Waar we kunnen ontspannen, spelen, leren en genieten, … Meer natuur middenin de stad zorgt voor rust en ontspanning. De publieke ruimte wordt de living van ons allemaal. Een thuis van iedereen.” 

De Vlaamse regering kende een investeringssubsidie van 250.000 EUR toe aan de VGC voor de ontwikkeling van een stadsvernieuwingsproject rond een ‘productief natuurnetwerk’. De VGC coördineert dit project om de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad te bevorderen.  

De drie centrale projectpartners (Brussels Studies Institute-Brussels Centre Observatory, BRAL en Atelier Groot Eiland) kregen de opdracht om verschillende projecten voor te stellen. Atelier Groot Eiland staat nu in voor de realisatie, begeleiding en coördinatie van de verschillende projecten. De vzw zal ook een lerend netwerk opzetten om andere organisaties en Brusselaars te motiveren om aan de slag te gaan met aanplanten van groeten en fruit.   

Een eerste reeks initiatieven start nu op, samen met verschillende partners:  

 • Project  ‘Pottenbakkersstraat’  

  Mensen uit de buurt werken samen aan een kleurrijk ‘eetbaar pad’ waar ook ruimte is voor spel, recreatie en ontmoeting. Hier komt een lange houten bank en heel wat eetbaar groen.  

 • Project 'Biodiversiteit op het netwerk’  

  Buurtvoorzieningen en gemeenschapsinfrastructuren op het natuurtraject zullen nestkastjes en insectenhotels ophangen. Elk vogelhuisje of insectenhotel wordt vergezeld van een klimplant, een boom, een struik, een bloemenmix of een insectenborder   

 • Project 'LINK – workshopzone Atelier Groot Eiland’  

  Met het LINK-project komt er een ontmoetingsplek aan de moestuin van Atelier Groot Eiland om activiteiten over duurzame educatie of educatie mogelijk te maken.   

 • Project  ‘Voorplein Anneessens’  

  Op het Anneessensplein, waar onder andere De Buurtwinkel en het Lokaal Dienstencentrum Forum kleine evenementen organiseren, komt er een eetbaar landschap. Atelier Groot Eiland zal hierrond interculturele ontmoetingen mogelijk maken.  

 • Project: ‘De Markten’  

  Op de Oude Graanmarkt, net voor de ingangspoort van gemeenschapscentrum De Markten, komt er een kleine zone met eetbaar groen. Ook kunstenaars zullen de kans krijgen om iets te doen op deze plek.    

In de toekomst komen er nog projecten bij. Op dit moment wordt samen met mensen en organisaties uit de buurt gewerkt aan een volgende reeks projectvoorstellen.  

Op de website van ‘Groen en Blauw in de stad’ is alle informatie over dit project terug te vinden: praktische fiches in het kader van ‘lerend netwerk’, een interactieve kaart met alle projecten en een activiteitenkalender. Alle Brusselaars of organisaties die aan de slag willen met groen of blauw in de stad kunnen hier terecht. 

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel