Leerwinkel Brussel opent op Rouppeplein

Vandaag werden de nieuwe lokalen van Leerwinkel Brussel op het Rouppeplein 16 geopend. Deze “winkel” geeft informatie over het Nederlandstalige onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel en begeleidt Brusselaars bij het maken van een leerkeuze. Leerwinkel Brussel werd vijf jaar geleden met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) opgericht in de schoot van Tracé Brussel vzw.

Brussels minister Sven Gatz, in het college van de VGC bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: “We kennen in Brussel een breed en divers aanbod van onderwijs en opleidingsvormen voor jongeren en jongvolwassenen. Die waaier loopt van het secundair onderwijs en het duaal ‘leren en werken’ naar beroepsopleidingen en werkervaringsprojecten, het volwassenenonderwijs, naar LIFT BRUSSEL, het hoger en het universitair onderwijs…, en dat allemaal zowel Franstalig als Nederlandstalig. Maar door dit breed aanbod is er nood aan duidelijke en objectieve informatie over deze verschillende leermogelijkheden. Om die nood te lenigen, werd Leerwinkel Brussel opgericht, eerst in de lokalen van Werkwinkel Brussel-Centrum en nadien in de Astrotoren.”

Alle Brusselaars vanaf 15 jaar kunnen met een grote diversiteit aan leervragen kunnen vanaf vandaag bij de Leerwinkel op het Rouppeplein terecht. Een achttienjarige kan er bijvoorbeeld info krijgen over zijn studiekeuze, twintigers kunnen er de voor hun gepaste taallessen Nederlands zoeken, een dertiger die vroegtijdig de school heeft verlaten kan er te weten komen hoe hij best een diploma secundair onderwijs kan behalen, een veertiger kan er terecht om zich bij te scholen in zijn eigen vakgebied of een vijftiger kan er hulp krijgen om zijn carrière te heroriënteren.

Leerwinkel Brussel vertrekt dus van het idee dat leren een levenslange aangelegenheid en levensbreed is. En dat is uiteraard niet enkel zo in Brussel, want de voorbije jaren zijn er verschillende gelijkaardige initiatieven opgestart in het Vlaams Gewest. Ze hebben zich gegroepeerd als het Lerend Netwerk Leerwinkels, een informele samenwerking om de krachten te bundelen en de Leerwinkels sterker op de kaart te zetten.

Leerwinkel Brussel onderscheidt zich van andere Leerwinkels door de Brusselse grootstedelijke context van meertaligheid en superdiversiteit. Voor Leerwinkel Brussel is elke Brusselaar die in Brussel wil leren een potentiële klant. Sinds juni 2020 organiseert Leerwinkel Brussel ook online infosessies. En Brusselaars die een gesprek wensen met een leerloopbaanbegeleider, kunnen dat ook doen via een videogesprek.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel