‘Klas in Actie’ geeft elke Nederlandstalige school in Brussel budget voor klasactiviteiten

Met het subsidiereglement ‘Klas in Actie’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kunnen alle Nederlandstalige scholen in Brussel extra activiteiten voor de leerlingen in klasverband organiseren. De VGC voorziet 650.000 euro per schooljaar voor activiteiten rond ondernemerschap, milieu- en cultuureducatie, STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), burgerschapseducatie, mediawijsheid, en studiekeuze.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgt elke school een budget ter beschikking om activiteiten op te zetten met externe organisaties. Met deze middelen kunnen 30.000 leerlingen deelnemen aan bedrijfsbezoeken, theatervoorstellingen, talentmodules STEM, inlevingsstages,… De deelname van alle leerlingen, in klasverband, is belangrijk. Daarom kan het budget tot 20% verhoogd worden voor leerlingen in kansarmoede. Voor de directies en leerkrachten betekent deze hervorming een grote administratieve vereenvoudiging. De middelen zijn, via het subsidieloket van de VGC, maar één muisklik ver.

“Met deze hervorming willen we alle schoolteams motiveren om creatieve, inspirerende activiteiten op te zetten voor de groep kinderen die dat nu het hardst nodig hebben, de leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het tweede middelbaar”, licht minister Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, toe. “Voor de start van het schooljaar kennen de directies en leerkrachten het beschikbare budget. Ze dienen enkel de facturen als bewijsstuk in te dienen. Dit betekent meer zekerheid en minder papierwerk voor de scholen.”

Meer informatie op www.onderwijsinbrussel.be - vanaf 15 augustus kunnen scholen hun ‘Klas in Actie’-middelen aanvragen voor het schooljaar 2020-2021, via het online subsidieloket van de VGC.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel