Kinderdagverblijf en basisschool GO! Campus Ulens officieel geopend

Vandaag werden de nieuwe basisschool en het kinderdagverblijf op de nieuwe Campus Ulens in de Ulensstraat officieel ingehuldigd. Deze campus grenst aan de voormalige kachelgieterij Nestor Martin, die omgevormd werd tot een woonproject met grote private en groene buitenruimte. Kinderen kunnen er opgroeien in een rustige oase middenin de dichtbebouwde havenwijk.

De nieuwe school heeft plaats voor 440 leerlingen en in het kinderdagverblijf kunnen 72 kinderen terecht. De nieuwbouw is het resultaat van een co-financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), het GO! en de gemeente Molenbeek met EFRO middelen voor een totaal bedrag van ongeveer 10 miljoen euro.

De inhuldiging werd bijgewoond door Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw in de VGC, Elke Van den Brandt, Collegevoorzitter van de VGC en bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, burgemeester Catherine Moureaux, Schepen voor Nederlandstalig onderwijs Jef Van Damme en afgevaardigd bestuurder van het GO!, Koen Pelleriaux.

De site en de hele infrastructuur van het gebouw zijn toegankelijk voor de buurtbewoners en andere externe partijen. Zo draagt de campus bij tot het versterken van de sociale cohesie in de omgeving.

Groeitraject als ontdekkingstocht doorheen het gebouw

De levensloop van het kind loopt gelijk met de ontdekking van het gebouw. Een baby start in de geborgenheid van de sokkel, waar het kinderdagverblijf ligt, en stijgt vervolgens naar de eerste verdieping tot in de kleuterschool. De kleuter heeft nog steeds zicht op het kinderdagverblijf en omgekeerd. De infrastructuur van het kinderdagverblijf wordt ook gebruikt door de kinderen van de kleuterschool.

Omgekeerd gaan de peuters regelmatig op ontdekking in de vele speelzones van de kleuterspeelplaats. De kleuters groeien vervolgens door naar de lagere school in het balkvormige volume aan de voorzijde van het domein. De speelplaatsen lagere school en kleuters lopen in elkaar over. Zo komen de kinderen elkaar regelmatig tegen. In de sokkel van het gebouw bevinden zich de gedeelde functies zoals de sportzaal en de eetzaal met keuken. Deze ruimtes kunnen opengesteld worden voor extern gebruik, zonder dat dit een impact heeft op de dagelijkse werking van het kinderdagverblijf of van de school. De overdekte inkomzone is een belangrijke ontmoetingsplaats voor ouders en grootouders en vormt ook het contactpunt met de buurt.

Oase van groen in dichte stadskern

In het ontwerp van de site ging veel aandacht naar groene en open ruimte. Daar is in de dicht bebouwde havenwijk immers veel nood aan. Naast een royale tuinzone die grenst aan het kinderdagverblijf, kunnen de kleuters en leerlingen van de lagere school ravotten op de avontuurlijke en groene dak speelplaats.De school startte op 1 september 2022 en het kinderdagverblijf opende de deuren op 1 oktober 2022.

Minister Gatz is opgetogen: “De nieuwe campus Ulens is op tal van terreinen toonaangevend voor de infrastructuur van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel: scholen waar het kind en zijn beleving centraal staan, scholen die geen eiland zijn in de wijk maar zich openstellen voor verenigingen en de buurt, scholen die een oase van groen en rust zijn in de drukte van de stad.” ​
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image
Story image

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel