Kindercampus Theodoor opent feestelijk de deuren

Op donderdag 15 september wordt kindercampus Theodoor op de Brussels Health Campus van de Vrije Universiteit Brussel in Jette, officieel ingehuldigd. De nieuwe kindercampus komt tegemoet aan de grote nood aan school- en kinderopvangplaatsen èn aan geïntegreerde kind- en gezinsondersteuning in grootstad Brussel. Verschillende partners bundelden de krachten om dit unieke project vlakbij het Laarbeekbos te realiseren.

Programma

15u30 ​ Ontvangst aan de ingang van de kindercampus

16u ​ Verwelkoming

Schoolbankgesprek met Brussels ministers Sven Gatz en Elke Van den Brandt en Vlaams minister Benjamin Dalle, vertegenwoordigers van GO!, VUB en UZ

Filmpjes over het leven zoals het is op de kindercampus

16u40Onthulling inhuldigingsplaat en opening kindercampus

16u50Rondleiding en receptie

 

Een unieke samenwerking tussen diverse kind- en gezinsondersteunende organisaties

Kindercampus Theodoor is een geïntegreerd bredeschoolproject met kleuter- en lagere school Theodoortje van Scholengroep Brussel van GO!, de buitenschoolse opvang IBO, het kinderdagverblijf van de VUB, een consultatiebureau van Kind & Gezin, Huis van het Kind Theodora, consultatieruimtes voor CAW én lokalen voor de Jetse scouts de Faunaten. Elke organisatie heeft een eigen plek in het gebouw en afzonderlijke ingang, maar in de praktijk werken ze nauw samen en ondersteunen elkaar. De vertrouwde omgeving van de school of het consultatiebureau zorgt ervoor dat vragen over gezondheidszorg, welzijn, vrijetijdsaanbod, opgroeien of opvoedingsondersteuning makkelijker worden beantwoord.

Die samenwerking op één plek, heeft alvast geresulteerd in het binnenhalen van een pilootproject “doorgaande lijn”. Dat staat voor een ontwikkelingslijn tussen 0 en 6 jaar, waarin kinderopvang, school en naschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten. Directrices Sarah Henry en Veerle Dierick zijn daar bijzonder fier op en zeer blij dat ze als partners van de ouders bij het opgroeien van kinderen, nu ook fysiek op dezelfde plaats zitten op de kindercampus.

 

Kindercampus Theodoor als living lab in en voor de wereldstad Brussel

Kindercampus Theodoor op campus Jette past perfect binnen de Urban Engaged University waar de VUB voor staat: een universiteit voor, met en in de stad. VUB wil vanuit haar living-lab filosofie haar (kinder)campus en onderzoek ten dienste stellen van en verrijken in samenwerking met de vele Brusselse actoren.

Ook GO! Scholengroep Brussel wil samen met een breed netwerk van partners alle troeven en uitdagingen van de wereldstad Brussel benutten om elk kinduitmuntend onderwijsen warme zorg te bieden zodat ze opgroeien tot actieve burgers.

 

Een duurzaam voorbeeldgebouw vlakbij het Laarbeekbos

Het gebouw werd ontworpen door bureau Cuypers&Q. De 5000 m2 vloeroppervlakte bestaat uit twee volumes op een sokkel. De natuurlijke terracottakleur van het gebouw en de gelaagde volumes gaan mooi op in het reliëf en het Natura 2000-gebied van het Laarbeekbos. Een prachtige groene patio en buitenspeelterreinen die op natuurlijke wijze overgaan in het bos, zorgen ervoor dat de Brusselse stadsketjes van de kindercampus een uniek contact met de natuur kunnen hebben. Kindercampus Theodoor is ook energieneutraal dankzij een zeer goed geïsoleerde schil, zonnepanelen op het dak en betonkernactivering die werkt met bodemwarmte.

Dankzij de mooie architectuur en inbedding in de natuurlijke site en het inspelen op sociale, milieu- en circulaire uitdagingen die zich stellen in Brussel en de samenleving, werd kindercampus Theodoor in 2017 door Be.exemplary van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs uitgeroepen tot voorbeeldgebouw.

 

Brusselse en Vlaamse overheden, VUB, UZ en het GO! zorgen samen voor de financiering

Het ontwerp en de realisatie van kindercampus Theodoor en zijn omgeving hebben in totaal 15,3 miljoen euro gekost. Een groot deel daarvan is gefinancierd dankzij subsidies afkomstig van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van Vlaanderen (VIPA-middelen). De resterende middelen zijn afkomstig van Be-exemplary, VUB, UZ en GO!.

 

Brussels minister Gatz, bevoegd voor onderwijs in de VGC is zeer verheugd. “Investeren in schoolgebouwen is meer dan zorgen voor extra capaciteit.  Het is investeren in kwaliteit, welbevinden, innovatie en in de toekomst van kinderen. Campus Theodoorzet het kind centraal en wil uitmunten in breed leren en brede zorg.  Het is belangrijk dat kinderen gedurende hun pedagogisch parcours de kans krijgen om op één plek door te groeien en hun talenten en mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Enkel door de samenwerking van de verschillende partners op deze site, zullen we daarin slagen.”
Minister Van den Brandt, binnen VGC bevoegd voor welzijn beaamt “Kindercampus Theodoor toont hoe je met een goede infrastructuur, ondersteunend aanbod voor gezinnen kan samenbrengen en toegankelijk maken. Je kan met je baby terecht in het consultatiebureau en komt daardoor meteen ook in aanraking met de kinderopvang en de school. Het feit dat het CAW op de campus aanwezig is, maakt dat ook kwetsbare gezinnen sneller de weg vinden naar de ondersteuning die zij nodig hebben.
Vlaams minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle wijst op het belang van een kindercampus als Theodoor voor de Brusselse kinderen:  “Alles begint bij je kindertijd. Op deze bijzonder plek vind je alle functies waarmee we als Vlaamse Gemeenschap jonge kinderen en hun gezinnen ondersteunen. Het gebouw is de ruimtelijke vertaling van de warme en vlotte overgang tijdens kantelmomenten in het leven van jonge kinderen. Met dit project investeren we verder in de toekomst van de ketjes in Brussel.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel