Kans viert 5-jarig jubileum

De strijd tegen schooluitval en tegen ongekwalificeerde uitstroom uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een prioriteit voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Daarvoor werd vijf jaar geleden het centraal meldpunt KANS opgericht.

Met de oprichting van KANS sloegen de drie Brusselse Centra voor Leerlingenbegeleiding (Triptiek) en de VGC de handen in elkaar om werk te maken van een centraal meldpunt voor het Brusselse aanbod van trajecten ter preventie van schooluitval. Vanaf dat moment kon men terecht op één centrale plek wanneer men informatie wilde of kinderen en jongeren wilde aanmelden voor trajecten ter preventie van schooluitval.

“Met dit initiatief wilden we in samenwerking met de CLB’s van de drie netten de negatieve spiraal van schoolmoeheid, spijbelen en uitval doorbreken”, zegt Brussels minister Sven Gatz, die in de VGC bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs. “Jongeren die dreigen uit te vallen moeten opnieuw de kans krijgen om hun loopbaan terug in handen te nemen. Daarbij begeleiden we hen zover mogelijk in hun ontwikkeling. Als we kijken naar de schooluitvalcijfers, zien we de voorbije jaren het aantal vroegtijdig schoolverlaters dalen. Bovendien wordt het verschil tussen Brussel als grootstad en Vlaanderen kleiner. We kunnen dus stellen dat Brussel stappen vooruit heeft kunnen zetten in de strijd tegen schooluitval.”
“We kijken met veel fierheid terug op 5 jaar KANS-werking. Samen met de scholen en de CLB's konden we honderden jongeren meer kansen bieden op kwalificatie door hen toe te leiden naar het meest passende traject bij een van onze trajectaanbieders. Jaar na jaar werd het aanbod en netwerk versterkt en uitgebreid doorheen een doorgedreven samenwerking met de trajectaanbieders, alsook met de VGC. We geloven dan ook graag dat we, aanvullend op het Brusselse beleid, met onze werking een stukje hebben kunnen bijdragen aan de daling van de schooluitvalcijfers in Brussel”, aldus Eva Trogh, coördinator van het Centraal Meldpunt KANS.

Naast de oprichting van het centraal meldpunt KANS werkte de VGC een subsidiekader uit voor proeftuinen, zodat scholen intern kunnen inzetten op de ondersteuning van leerlingen met een verhoogde zorgnood. De proeftuinen zijn complementair aan het bestaande aanbod inzake de strijd tegen schoolverzuim van Abrusco.

“Gelijke kansen voor alle leerlingen, daar gaat het finaal om, creëren van optimale mogelijkheden om te leren, om talenten te herkennen en in te zetten, om uitsluiting en uitval tegen te gaan”, vat minister Gatz samen.
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel