Kaap van 50.000 leerlingen gerond in het Brussels Nederlandstalig Onderwijs

De februaritelling van het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, heeft een nieuwe opmerkelijke stijging opgeleverd, die voor het eerst boven de 51.000 kinderen en jongeren uitkomt, een groei met 2,8% in vergelijking met vorig schooljaar.

Minister Sven Gatz, in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: “Deze mooie cijfers illustreren dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in de lift blijft zitten. Onze scholen tellen nu 51.350 kleuters, leerlingen en scholieren in al onze kleuterscholen, lagere en secundaire scholen. In vergelijking met de voorbije vijf schooljaren, is dat een licht bovengemiddelde groei.”

Uit de februaritelling blijkt dat de groei de jongste jaren spectaculair kan worden genoemd: van minder dan 45.000 leerlingen in 2015-16 is het totaal aantal leerlingen dit schooljaar gestegen met meer dan zesduizend.

Opvallend dit jaar is de recordgroei van het secundair. In het gewoon secundair onderwijs tekenen we een groei op van 3,9% (+576 leerlingen), dit is voor het vijfde jaar op rij een toename van de groei. Daarnaast blijft ook het basisonderwijs groeien. Het gewoon kleuteronderwijs groeit met 1,5% +214 kleuters). Het gewoon lager onderwijs groeit met 3,1% (+590 leerlingen).

“Het succes van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is te danken aan tal van factoren”, zegt Sven Gatz. “In de eerste plaats bewijst dit succes de kwaliteit van het onderwijs in onze scholen. En die kwaliteit danken we aan onze geweldige leerkrachten, schoolteams en de ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel. Meer en meer ouders in Brussel zien in dat die kwaliteit, ook op het vlak van meertaligheid, de beste garantie biedt op doorstroming naar het hoger onderwijs of een goede job. En ook de goede schoolinfrastructuur speelt een rol. Al verschillende jaren investeren we immers – noodgedwongen - in nieuwe, moderne en aantrekkelijke schoolinfrastructuur, om de toenemende vraag naar Nederlandstalig onderwijs te kunnen beantwoorden.’  
Februaritelling.pdf 287 KB
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel