Jongeren in Brussel ontdekken STEM via vzw STARTPROjecten

Jongeren in Brussel ontdekken STEM via vzw STARTPROjecten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw een subsidie van 104.000 EUR toegekend aan vzw STARTPROjecten voor het project Brussel S.T.E.M.T. Met dit project wil minister Gatz jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kennis laten maken met de wereld van STEM, zowel in de klas als thuis en om hen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze.

STEM staat voor 'Science, Technology, Engineering, Mathematics' en omvat een brede waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige disciplines. Brussel S.T.E.M.T. streeft ernaar om jongeren te warm te maken voor deze vakgebieden en hen te laten zien hoe STEM verweven is in verschillende studierichtingen en beroepen.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, organiseert vzw STARTPROjecten boeiende workshops voor leerkrachten en hun leerlingen. Tijdens deze interactieve sessies maken ze gebruik van STEM-kits, speciaal ontworpen voor gebruik in de klas en thuis. Bovendien kunnen leerlingen en leerkrachten via het online STEM-platform van het project eenvoudig toegang krijgen tot instructiemateriaal, gratis extra hulpmiddelen bestellen en boeiende video's bekijken over diverse STEM-beroepen en sectoren.

Een uniek aspect van Brussel S.T.E.M.T. is de IT-Garage, een open STEM-ruimte die gratis toegankelijk is voor leerlingen en scholen. Hier kunnen ze naar hartenlust werken aan STEM-projecten en hun creativiteit de vrije loop laten.

“Met dit initiatief willen we blijven inzetten op de promotie van studierichtingen en beroepen waarin STEM een belangrijke rol speelt”, aldus minister Sven Gatz. “Dankzij deze workshops kunnen leerlingen én leerkrachten beschikken over eigentijdse lesmaterialen in een aangepaste leeromgeving!”

In dit schooljaar verdeelt vzw STARTPROjecten uitgebreide STEM-kits. Deze kits stellen leerlingen en leerkrachten in staat om in de klas hun eigen gepersonaliseerde S.T.E.M.-trajecten uit te stippelen. Verdere updates en informatie over deze kits worden gecommuniceerd via het online S.T.E.M.-platform, de IT-Garage en Generatie BXL.

Wil je graag meer te weten komen over het inspirerende project Brussel S.T.E.M.T.? Neem dan contact op met Ludo Cattoor via 0494 64 16 38 of stuur een e-mail naar info@stemplatform-brussel.be.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel