Hoopgevende evolutie in het lerarentekort in Brussel

Hoopgevende evolutie in het lerarentekort in Brussel

In het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zakt het aantal openstaande betrekkingen ten opzichte van eind 2023. “Het tekort aan leerkrachten is nog steeds hoog, maar we koesteren voorzichtige hoop dat we een kentering zien in het lerarentekort in Brussel”, aldus minister Sven Gatz, die bevoegd is voor onderwijs in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Op basis van de recentste cijfers bleek dat het aantal niet-vervangen langdurig afwezige leerkrachten weliswaar licht is gestegen van 160 naar 180 voltijdse equivalenten (VTE’s), wat een verwachte conjuncturele stijging is. Maar het aantal openstaande betrekkingen was gedaald van 227 naar 209, terwijl in andere jaren dat aantal rond deze periode omhoog ging. Volgens de laatste cijfers stagneert daarmee het structurele lerarentekort.

Gatz heeft de voorbije jaren heel wat initiatieven genomen om het tekort aan leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel terug te dringen. Zo zette hij vijf infobeurzen op het getouw om zij-instromers aan te trekken en geïnteresseerden aan te moedigen om leerkracht te worden. Nog vorige week telde de infobeurs meer dan 100 geïnteresseerden. Uit een bevraging naar aanleiding van de infobeurzen blijkt dat 75% van de bezoekers een job voor de klas ziet zitten en 25% geeft aan zeker de overstap te willen maken.

Zij-instromers in Brussel kunnen ook een beroep doen op subsidies voor de terugbetaling van het studiegeld. Dat krijgen ze terug als ze 5 jaar in het Nederlandstalig onderwijs les blijven geven. Bovendien kunnen scholen in Brussel dankzij een bijkomende inspanning van de VGC lesuren vrij roosteren om hun zij-instromers extra studietijd te geven. Zo’n startende leerkrachten bieden dan directe versterking aan de Brusselse schoolteams.

De Brusselse hogescholen die educatieve bacheloropleidingen aanbieden, Odisee en Erasmushogeschool, kregen onlangs een subsidie van 140.000 euro van de VGC onder het motto “Klaar voor de lerarenopleiding?”. Die middelen kunnen ze inzetten om meer jongeren die afstuderen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel warm te maken voor een carrière als leraar.

Minister Sven Gatz: “We proberen het lesgeven in Brussel zo aantrekkelijk mogelijk te maken om het lerarentekort in Brussel terug te dringen en ervoor te zorgen dat onze ketjes kwalitatief onderwijs krijgen. We bouwen en renoveren scholen tegen een hoog tempo, zoals nergens anders gedaan wordt. Legsegeven in Brussel dat kan steeds in een goed uitgeruste werkomgeving, met moderne infrastructuur. “

Minister Gatz pleitte daarnaast ook al voor een Brusselpremie voor de Brusselse leerkrachten, zoals die voor de politieagenten, om leerkrachten aan te moedigen in de hoofdstad les te komen geven.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel