Herstel van de toeristische, culturele en evenementensector

De Brusselse regering trekt meer dan een half miljoen euro uit om zes zomerprojecten te ondersteunen

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het imago van Brussel, besliste de Brusselse regering om steun uit te trekken voor zes culturele en recreatieve projecten die de hele Brusselse zomer zullen kleuren. Deze ondersteuning van meer dan een half miljoen euro komt bovenop de andere herstelgerichte initiatieven die de toeristische, culturele en evenementensector er na zeer moeilijke maanden weer bovenop moeten helpen.

De toeristische sector heeft al zestien maanden lang zwaar te lijden onder de wereldwijde gezondheidscrisis. De steden zagen hun toerisme daarbij nog sterker teruglopen dan de plattelands- en kustgebieden. Zo bijvoorbeeld registreerde het Brussels Gewest in 2020 1,87 miljoen hotelovernachtingen, terwijl dat er in 2019 nog 7,8 miljoen waren. Ook de cultuur- en evenementensector werd zwaar getroffen doordat zij herhaaldelijk de deuren moest sluiten, er beperkingen golden qua aantal toegelaten toeschouwers en de nodige hygiënemaatregelen moesten worden toegepast.

Vandaag stellen we vast dat deze verschillende sectoren in Brussel ondanks de toename van de coronabesmettingen door de deltavariant aan een heropleving bezig zijn. Dat blijkt duidelijk uit de reservatiegraad voor juli en augustus die tussen de 25 en de 30% bedraagt, maar ook uit de vele evenementen die deze zomer gepland zijn.

Die heropleving wordt breed ondersteund door het herstelplan voor het toerisme dat visit.brussels samen met de spelers van de sector heeft uitgewerkt. Dat plan omvat onder meer een grote campagne om Brussel bekend te maken en te promoten als bestemming, de verdeling van vouchers ter waarde van 40 euro voornamelijk in de grensstreken van onze buurlanden, de uitbouw van een bike hub, de lancering van een projectoproep voor een duurzaam en inclusief toerisme, enzovoort.

Ook de Brusselse regering draagt ruimschoots haar steentje bij tot het herstel. Zij stelt alles in het werk om Brussel op meerdere vlakken, en dan meer bepaald op het vlak van evenementen en infrastructuur, aantrekkelijk te maken.

Daarom besliste de regering om deze zomer met een bedrag van 580.000 euro zes projecten in de open lucht te ondersteunen:

  • het project PhotoCity: de grootste fototentoonstelling in open lucht in Europa;
  • de dagelijkse ontspanningsactiviteiten van het SeeU-project in de Fritz Toussaintkazerne;
  • de zomeractiviteiten van Park Poetik;
  • de openluchtconcerten onder de noemer Arena 5 aan Heizelpaleis 5;
  • de “OpenAir” clubconcerten die op elke vrijdag en zaterdag van de maanden augustus en september aan het Rijksadministratief Centrum zullen plaatsvinden;
  • en tot slot de “zomerversie” van het Listen festival! met elke zondag in augustus en september concerten op verschillende openbare locaties in de hoofdstad.
Wij willen de Brusselaars, maar ook onze bezoekers een ruim palet van ontspanningsactiviteiten aanbieden, zodat zij zich een hele zomer lang kunnen vermaken. Ik denk onder meer aan “Vakantie in Brussel”, dat inzet op activiteiten in de openbare ruimte of in een groene omgeving en aan “Staycation”, waarmee allerlei culturele activiteiten en evenementen worden gefinancierd. Met de Brusselse regering hebben we ook beslist om tal van projecten te financieren, zoals het openluchtzwembad Pool is Cool in de Biestebroekwijk, de filmvoorstellingen in open lucht op onze gemeentepleinen, maar ook concerten en zomeractiviteiten. Die projecten vormen een aanvulling op het al uitgebreide aanbod van culturele activiteiten en evenementen in de infrastructuur en de groene ruimten die ons gewest rijk is. Op die manier willen we het herstel van de sectoren die in crisis verkeren, ondersteunen en Brussel aantrekkelijker maken,” aldus minister-president Rudi Vervoort.
Minister Sven Gatz, bevoegd voor het imago van Brussel: “Met de ondersteuning voor deze zes projecten blijft de Brusselse regering inzetten op een relance voor de culturele sector, die nu al een ruim jaar zwaar te lijden heeft van de Covid-crisis. Op deze manier ondersteunen we ook de Brusselse economie, want de stilaan heroplevende culturele sector stimuleert immers ook de horeca en het toerisme.”
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel