GO! BS Carolus Magnus start in vernieuwde gebouwen

Vrijdag 30 augustus neemt GO! basisschool Carolus Magnus zijn intrek in de vernieuwde gebouwen. Als Brussels en Vlaams minister, maar vooral ook in de hoedanigheid van VGC- collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, zal Sven Gatz aan de vooravond van het nieuwe schooljaar met zijn aanwezigheid de officiële opening kracht bijzetten.

Infrastructuur en vooral de hoge kosten die ermee gepaard gaan, is en blijft de Achillespees van het onderwijs. Gebouwen waarin onze leerlingen les volgen, moeten uiteraard met alles in orde zijn en een mogelijk gevolg is dan ook dat scholen na een doorlichting soms een negatief advies krijgen op het vlak van infrastructuur. Dit was ook het geval bij GO! BS Carolus Magnus. Omdat daardoor 180 plaatsen op de helling dreigden te komen, namen Scholengroep Brussel en het GO! drastische maatregelen. Er werden nieuwe plannen opgemaakt die aan de basis lagen van een lange procedure tot vernieuwing. Omdat de gebouwen ‘beschermd stadsgezicht’waren, moesten de plannen aan verschillende criteria voldoen. Zo volstond het niet om de gevel te behouden, ook de binnenstructuur en de traphal dienden geconserveerd te worden. Een aangepast ontwerp om het nieuwe met het oude te verzoenen, drong zich op en omdat dit een nieuwe vergunningsaanvraag vereiste, liep het project flinke vertraging op. Maar eind goed, al goed. Dank zij een financiële input van het GO! van € 2,7 mio is nu een betere en meer gelijkmatige verdeling van de leerlingen mogelijk. Daardoor werden niet alleen de 180 plaatsen gevrijwaard, maar is zelfs een lichte uitbreiding tot 200 leerlingen mogelijk. Ook de sporthal en de speelplaats kregen een grondige make-over. De aanpak van de speelplaats kaderde in de Buitenspel-projecten met financiële steun van de VGC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Praktisch

Datum en uur: vrijdag 30 augustus 2019 om 14u30
Locatie: GO! BS Carolus Magnus - De Jamblinne de Meuxplein 8-9 in 1030 Schaarbeek

Programma

14u30 Onthaal op de stoep
14u35 Doorknippen lint aan voordeur 14u40 Speeches + onthullen gedenkplaat 15u15 Receptie + rondgang in het gebouw

17u00 Einde

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel