GO! basisschool De Kleine Geuzen breidt uit

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert zes miljoen euro voor de uitbreiding en het energiezuinig maken van GO! basisschool De Kleine Geuzen. Met de nieuwbouw en renovatiewerken kan de basisschool groeien tot 440 leerlingen en voldoen aan de passiefbouwnormen.

In 2012 startte in Jette een nieuwe Nederlandstalige basisschool op: De Kleine Geuzen. Omdat er nood is aan bijkomende plaatsen in Jette en omstreken en de gebouwen aan vernieuwing toe zijn, werkten het GO! en de VGC samen om een groot infrastructuurproject op te zetten op de site van De Kleine Geuzen. De VGC investeert hiervoor zes miljoen euro.

“De hele site zal grondig worden verbouwd”, legt Brussels minister Sven Gatz uit, die in de VGC o.m. bevoegd is voor Scholenbouw. “De vervallen kleuterblokken worden gesloopt en er komt een aanbouw met nieuwe klaslokalen en een grote turnzaal. Het bestaande gebouw wordt gereorganiseerd en gerenoveerd. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de energiebesparende renovatie van de buitenkant van het gebouw en een groene omgevingsaanleg. Een deel van de gebouwen zal worden opengesteld voor buitenschoolse activiteiten en buurtwerkingen.”

De start van de werken is gepland voor het najaar van 2023. Alles moet klaar zijn begin 2025.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel