Gluon richt STEAM-activiteiten in voor het Brussels secundair onderwijs

Gluon richt STEAM-activiteiten in voor het Brussels secundair onderwijs

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad, een subsidie van 64.000 euro aan GLUON. Dit Brussels platform voor technologie, kunst en wetenschap organiseert artistieke workshops rond biotechnologie, klimaatverandering, mobiliteit en AI in de Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel.

De VGC zet de organisatie in om schoolse activiteiten voor jongeren tussen 14 en 18 jaar te organiseren, waarin wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde samenkomen (STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics). De workshops verbinden wetenschap en techniek met creatieve vaardigheden en de artistieke wereld.

Brussels minister Sven Gatz: “Met dit initiatief versterkt de VGC het STEAM-onderwijs in Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel en maken we leerlingen enthousiast voor wetenschap en kunst. Onze leerlingen leren zo creëren, reflecteren en de uitdagingen van de toekomst langs verschillende invalshoeken bekijken.”

Tijdens deze workshops maken jongeren kennis met de innovatieve mogelijkheden van digitale maakinstrumenten en komen ze in aanraking met de creativiteit en kritische denkwijze van kunstenaars. Dit alles vindt plaats binnen de context van hedendaagse thema's zoals watervervuiling, biodiversiteit, klimaatverandering, mobiliteit en biotechnologie. Ze speculeren over de toekomst van voedselproductie en ontwikkelen een kritische blik met betrekking tot onderwerpen als fake news, artificiële intelligentie (AI) en de rol van technologie bij het creëren en verspreiden van informatie. De leerlingen verwerven er ook basiscompetenties coderen en leren werken met verschillende digitale systemen (3D printen, Augmented & Virtual Reality, robotica, Arduino en sensoren).

Met deze subsidie kan GLUON een reeks uitdagende workshops aanbieden voor de Nederlandstalige secundaire scholen. Scholen kunnen kiezen voor een korte of een langere reeks van innovatieve lessen en dat binnen uiteenlopende thema’s. Op die manier kunnen de workshops toegepast worden op verschillende schoolvakken en binnen verschillende onderwijsvormen.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel