Gatz zet fors in op capaciteitsuitbreiding Nederlandstalig onderwijs Brussel

Vier bouwprojecten van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel krijgen investeringssubsidies: 3 secundaire scholen, 1 basisschool ontvangen samen 2.390.000 euro. Daarnaast krijgen 2 scholen een nieuwe speelplaats dankzij de subsidie BuitenSpel. Dat heeft het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie beslist op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Nederlands onderwijs en Scholenbouw.

Het VGC-college besliste voor volgende bouwprojecten investeringssubsidies toe te kennen:

  • GO! Scholengroep Brussel zal in 2024 haar site aan de Vaartstraat in hartje Brussel, na de verhuis van de basisschool De Kleurdoos en het gelijknamige kinderdagverblijf, omvormen tot klassen en ateliers voor het secundair onderwijs van het Atheneum Brussel. Het Atheneum neemt nog dit jaar zijn intrek in de nieuwe hoofdschool op de Pacheco-site. Met de uitbreiding in de Vaartstraat, zal het Atheneum uitgroeien tot een volwaardige secundaire school van 500 leerlingen.
  • Ook in hartje Brussel, naar aanleiding van de reorganisatie en de geplande capaciteitsuitbreiding van het Maria-Boodschaplyceum in de Moutstraat, wordt een sportinfrastructuur gebouwd en een speelplaats. De VGC ondersteunt het schoolbestuur waardoor de bouwwerken in de zomer van 2023 van start kunnen gaan.
  • In Jette ondersteunt de VGC de voltooiing van het masterplan op de site van het Sint-Pieterscollege aan de Léon Théodorstraat. Volgend schooljaar kunnen de bouwwerken starten om de secundaire school uit te breiden tot 950 leerlingen. Het gaat zowel om een grondige renovatie van klaslokalen als nieuwbouw voor klaslokalen en wetenschapslabo’s, een sportzaal, een refter met keuken en trap- en liftkokers.
  • In de naburige gemeente Ganshoren, wordt naarstig gewerkt aan de uitbreiding van de basisschool Sint-Lutgardis aan de Jean De Greefstraat. De basisschool wordt grondig gerenoveerd en er komen ook nieuwbouwwerken. Op termijn zal ze uitgroeien tot een dubbele basisschool van 440 leerlingen.
“Om aan de grote vraag naar meer capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest te kunnen voldoen, blijven we maximaal investeren in nieuwe schoolgebouwen en renovaties”, zegt minister Gatz. “De projecten die we ondersteunen zorgen er niet alleen voor dat meer ketjes in het Nederlandstalig onderwijs terecht kunnen, maar ook dat ze in aantrekkelijke gebouwen school lopen en onderwijs krijgen op hoog niveau, dat hen voorbereidt op een mooie toekomst in een meertalig en superdivers Brussels gewest.” ​

BuitenSpel

Naast de grote bouwwerken, investeert de VGC ook in de renovatie van de speelplaatsen via de subsidielijn BuitenSpel. Dankzij een subsidie van 188.000 euro kunnen basisschool Ten Nude in Brussel en kleuterschool Doremi in Anderlecht hun speelplaatsen renoveren en ombouwen tot nieuwe, creatieve en uitdagende ruimten.

Basisschool Ten Nude zal haar buitenruimte ombouwen tot een inspirerende leeromgeving met aandacht voor gezondheid en leefmilieu enerzijds en multifunctioneel gebruik anderzijds. Er zullen meerdere zones worden ontwikkeld die de fantasie van de kinderen zullen prikkelen met onder meer een zone voor actieve spelen, een avontuurlijke zone, en een rustige zone.

Kleuterschool Doremi zal spel en beleving centraal zetten en inzetten op een gevarieerde en groene speelplaats. De leerlingen zullen de natuur kunnen ontdekken in twee grote zones. Zo komt er een actieve zone waar plek is voor avontuur en fantasie, en een sociale zone waar de kinderen rustig bij elkaar kunnen zitten of op ontdekking kunnen gaan in een educatieve tuin.

Reeds 140 scholen ontvingen via BuitenSpel een subsidie om hun speelplaats te renoveren, wat een totale investering van ​ 13.202.668 euro vertegenwoordigt.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Story image
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel