Gatz wil lerarenopleiding zij-instromers in Brussel vergoeden

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), is bekommerd om het lerarentekort in Brussel en breidt zijn actieplan uit. Eerder zette de minister een uitgebreide campagne op poten om het beroep te herwaarderen en zorgde hij voor een betere ondersteuning van leerkrachten in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel. Nu wil hij zij-instromers extra aanmoedigen om voor een opleiding en onderwijstraject te kiezen in de hoofdstad. Wie in de privésector of bij de overheid werkt, maar de stap naar het onderwijs maakt, krijgt die opleiding vergoed. Daarnaast pleit minister Gatz ervoor een Brusselpremie in te voeren om het lerarentekort, dat het grootst is in de hoofdstad, op te vangen.

De problematiek van het lerarentekort baart het Nederlandstalig onderwijs in de Brusselse regio al geruime tijd zorgen. Tijdens het voorbije schooljaar organiseerden de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het Onderwijscentrum Brussel (OCB) in opdracht van minister Sven Gatz daarom twee infobeurzen voor (kandidaat-)zij-instromers: Word leerkracht in Brussel.

Zij-instromers studeren gratis

Om het lerarentekort op te vangen in Brussel en zij-stromers aan te moedigen om voor een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te kiezen, wordt het studiegeld betaald door de VGC.

Daarnaast wil de minister ook de lerarenbonus voor zij-instromers, die eerder werd aangekondigd door de Vlaamse Gemeenschap, uitbreiden. Vanaf september kunnen zij-instromers met behoud van loon tot 3 uur per week worden vrijgesteld om een lerarenopleiding te volgen.

“In Brussel willen we verder gaan dan drie uur vrijstelling”, zegt minister Gatz. “We willen de zij-instromers en de leerkrachten die nog een diploma moeten behalen, kunnen vrijstellen tot 20% van een voltijdse opdracht en we betalen hun studiegeld.”

Brusselpremie voor alle leerkrachten

Daarnaast wil Brussels minister Sven Gatz een Brusselpremie voor leerkrachten die in Nederlandstalig onderwijs in Brussel werken. Die premie zou afhankelijk kunnen zijn van de anciënniteit en tewerkstellingsgraad van de leerkracht.

Minister Gatz heeft daarom aan Vlaams onderwijsminister Ben Weyts gevraagd om álle leerkrachten die in Brussel lesgeven zo’n stadspremie toe te kennen. Gatz kijkt daarvoor naar de succesvolle Brusselpremie die bij de politie in Brussel bestaat. Bij de politie start die premie op 670 euro bruto per jaar. Gedurende de eerste vijf dienstjaren stijgt de premie jaarlijks tot 1.340 euro. Het zou volgens minister Gatz interessant zijn om met een gelijkaardige vergoeding ook leerkrachten aan te trekken die zich in ruil voor een extra premie meerdere jaren willen engageren voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is vastbesloten de hand aan de ploeg van het lerarentekort te slaan. Een belangrijke troef daarbij is de expertise van het Onderwijscentrum Brussel. Dat OCB ondersteunt scholen in Brussel bij het omgaan met meertaligheid en diversiteit op alle terreinen vanuit de inzichten van urban education, maar biedt ook ondersteuning rond een flexibele aanpak van de schoolorganisatie en de aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten en zij-instromers, die dit schooljaar verder versterkt zullen worden.

Het OCB werkt ook op de langere termijn aan het wegwerken van het leraarstekort. Zo komen er begeleidingstrajecten voor eerstejaarsstudenten uit de lerarenopleidingen in de Brusselse hogescholen Erasmus en Odisee, om vroegtijdige uitstroom te vermijden. En met de uitrol van Talent for Teaching worden leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs in de Brusselse scholen warm gemaakt om te kiezen voor het beroep van leerkracht.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel