Gatz reserveert 4,8 miljoen euro voor een nieuwe campus van basisschool De Stadsmus

Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, Sven Gatz, zet het investeringsbeleid in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verder, en ditmaal in Oudergem. Op zijn voorstel heeft het VGC-college principieel ingestemd met de subsidiëring van een bouwproject van GO! Scholengroep Brussel, dat voor een nieuwe campus basisonderwijs en 82 extra plaatsen zal zorgen in Oudergem.

GO! Scholengroep Brussel werkte een groot nieuwbouw- en renovatieproject uit voor basisschool De Stadsmus, dat op de site langs de Brouckèrelaan in Oudergem zal worden uitgevoerd. Verouderde schoolgebouwen worden afgebroken, andere grondig gerenoveerd. Volgend jaar zullen de werken starten voor een nieuwe basisschool voor 440 leerlingen in de Brouckèrelaan. Met deze capaciteit kan zowel de verouderde kleuterafdeling ‘Invalide’ verhuizen en kunnen er 82 kinderen meer ingeschreven worden.

Op dit moment bevinden de plannen zich nog in de ontwerpfase, met een geraamde kostprijs van 5.425.000 euro. De VGC subsidieert deze scholenbouw voor 4.836.000 euro.

Minister Sven Gatz: “Deze beslissing illustreert dat we met de VGC ook in dit deel van Brussel tegemoet komen aan de vraag naar betere schoolinfrastructuur en naar meer capaciteit. De voorbije jaren hebben aangetoond dat nieuwe en vernieuwende schoolgebouwen ook bijdragen tot de kwaliteit van het onderwijs. Een goed ingerichte en ingeplande schoolomgeving zorgt voor ademruimte en pedagogisch comfort voor de leerlingen en de leerkrachten. Bovendien toont elke nieuwe school, die de deuren opent en zich openstelt naar de buurt, aan de Brusselaars dat het Nederlandstalig onderwijs investeert en zich engageert in de toekomst van onze stad.”
Story image

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel