Gatz organiseert tweede infobeurs voor kandidaat-leerkrachten

Ons onderwijs worstelt overal met een tekort aan leerkrachten. Ook in Brussel, waar het Nederlandstalig onderwijs de jongste jaren een sterke toename van het aantal leerlingen kende, hebben scholen het moeilijk om voldoende leerkrachten te vinden. Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) plant minister Gatz, die in het Brussels gewest bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs, op 1 juni voor de tweede keer een infobeurs.

Met de nieuwe infobeurs wil minister Gatz het succes van de eerste minstens evenaren: “De resultaten van onze eerste infobeurs waren erg bemoedigend. We lieten die uitgebreid evalueren en kwamen tot de slotsom dat een tweede beurs opnieuw heel wat nieuwe kandidaat-leerkrachten kan opleveren. Enerzijds gaven heel wat jonge mensen aan dat ze voor een lerarenopleiding willen kiezen. En anderzijds overwogen mensen die aan de slag zijn in de privésector of bij de overheid, om de stap naar het onderwijs te zetten, als zij-instromers.” ​ ​

Bij de eerste infobeurs op 26 januari jl. waren er 169 geïnteresseerden. De meeste vragen die de deelnemers aan de infobeurs hadden, gingen over educatieve opleidingen (53%), de voorwaarden en diplomavereisten om leerkracht te worden (46%), de verloning en het meenemen van hun anciënniteit (44%). Negen op de tien deelnemers gaf aan dat ze de informatie hebben gekregen die ze zochten. Ook de standhouders op de beurs en de medewerkers van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) waren enthousiast en toonden zich gemotiveerd om opnieuw deel te nemen aan een volgende beurs.

Na afloop van de beurs kregen de deelnemers een mail met informatie over de vacatures in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en werden ze uitgenodigd om bijkomende vragen te mailen.

De deelnemers aan de beurs konden bij het buitengaan een evaluatieformulier invullen met o.a. de vraag of ze de stap naar het onderwijs effectief zouden zetten. Van het 70-tal deelnemers die dit formulier hadden ingevuld, wilde 16% nog dit jaar schooljaar starten in het onderwijs, verkoos 23% in september 2022 te starten en gaf 21% aan later dan volgend schooljaar te starten.

Intussen schreven al 11 bezoekers aan de beurs van eind januari zich bij de start van het nieuwe semester in februari in voor een educatieve opleiding bij een van de Brusselse instellingen voor hoger onderwijs, allemaal in een verkort traject gericht op het secundair onderwijs.

“Wij hopen met de tweede editie nog meer zij-instromers te overhalen om voor het lerarenberoep te kiezen en vooral om in Brussel les te geven”, sluit minister Gatz af.

Inschrijven kan nog steeds via https://www.onderwijsinbrussel.be/infobeurs-zij-instromers

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Story image
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel