Gatz organiseert derde infobeurs voor zij-instromers

Gatz organiseert derde infobeurs voor zij-instromers

Brussels minister Sven Gatz organiseert op 25 januari 2023 een derde infobeurs voor zij-instromers. Het lerarentekort in Brussel blijft immers nijpend. Minister Gatz besliste eerder dat wie vanuit de privésector of de overheid de stap naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zet, een opleiding tot leraar vergoed krijgt. Tijdens de info-beurs kunnen toekomstige leerkrachten zich uitgebreid informeren over het lerarenberoep in de hoofdstad.

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs in de VGC, zette eerder al een grote campagne op om het beroep van leraar te herwaarderen. Hij zorgde ook voor een betere ondersteuning van de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Sinds december 2022 krijgen toekomstige leerkrachten die vanuit de privésector of de overheid de stap naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zetten hun opleiding vergoed. Het studiegeld van de aspirant-leerkrachten wordt dan betaald door de VGC. Zij-instromers in Brussel kunnen bovendien tot 20% van een voltijdse opdracht vrijgesteld worden, zonder loonverlies.

Van de eerste twee infobeurzen voor zij-instromers, in januari en in juni van dit jaar, waren er 347 geïnteresseerden die zich hadden ingeschreven of informatie vroegen per mail. Van de deelnemers aan de beurs van juni gaf 53% aan dat ze willen starten in het schooljaar 2022-2023, 34% van die deelnemers wil later starten met een opleiding. Voor het schooljaar 2020-2021 waren er 302 zij-stromers aan de slag in het Brussels onderwijs. In 2021-2022 zijn dat er ondertussen 412.

“We willen het aantal nieuwe leerkrachten verhogen”, aldus minister Sven Gatz. “Daarom blijven we inspanningen leveren om mensen uit de privésector of de overheid warm te maken voor een carrièreshift naar het onderwijs en organiseren we over enkele weken voor de derde keer een infobeurs zij-instromers. We blijven het beroep onder de aandacht brengen. Lesgeven in Brussel is een boeiende uitdaging, we zorgen daarbij voor een goede omkadering en uitmuntende infrastructuur.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel