Gatz maakt 2 miljoen vrij voor Brussels onderwijs ter ondersteuning van risicojongeren

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) start met een ondersteuningsproject voor risicojongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Voor vijf Brusselse wordt van dit jaar tot 2023 een totaal subsidiebedrag van 2.143.000 euro vrijgemaakt.

“Brussel huisvest een grote groep kinderen en jongeren die opgroeien in een kansarme of kwetsbare context. Voor een groeiend aantal leerlingen in een verontrustende onderwijs- en opvoedingssituatie, is naast de bestaande initiatieven, extra ondersteuning en begeleiding nodig. Dat is gebleken uit mijn ‘Ronde in Brussel’ waar ik met  verschillende Nederlandstalige leerkrachten en schoolteams gesprekken had. We kregen extra signalen in de zomer dat bijkomende maatregelen nodig waren, we spelen dus zo kort mogelijk op de bal,” aldus Brussels minister Sven Gatz, die in het college van de VGC bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs.

Voor jongeren van middelbare schoolleeftijd, met gedragsmoeilijkheden op school, voor wie het schools traject dreigt vast te lopen of reeds vastgelopen is, kiest de VGC ervoor om een geïntegreerde werking uit te bouwen tussen Onderwijs en Welzijn en een gerichte aanpak op te zetten voor de begeleiding en ondersteuning van deze jongeren op de campus zelf.

Deze begeleiding, ondersteuning en waar nodig professionele hulpverlening moet ertoe leiden het positief gedrag op school te versterken, een positief schoolklimaat te bevorderen en uitsluiting en uitval te verminderen.  

“We vinden het van het grootste belang dat alle leerlingen maximale en optimale onderwijskansen krijgen op school om hun talenten te ontwikkelen”, aldus minister Gatz.  “We willen risicojongeren opnieuw warm maken voor het onderwijsgebeuren door hun sociaal-emotioneel welbevinden te verhogen én door de school te ondersteunen bij het uitdragen van een zorgbeleid op maat.”

Vijf scholen van het Nederlandstalig in Brussel gaan van start met het ondersteuningsproject. Zowel de jongeren als de scholen worden maximaal ondersteund om te zorgen dat jongeren opnieuw onderwijs kunnen volgen.

De subsidie werd toegekend aan volgende 5 scholen:  Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck, GO! Atheneum Emanuel Hiel (i.s.m. GO! Technisch Atheneum Victor Horta), GO! Technisch Atheneum Zavelenberg, Don Bosco Technisch Instituut en Sint-Guido-Instituut. In 2021 krijgen deze scholen elk 134.600 euro, en in 2022 en 2023 telkens 147.000 euro per jaar en per school.

Tegen het eind van 2021 maken de 5 scholen een concreet plan van aanpak op maat van de doelgroep en op maat van de school, voor de inzet van de voorziene middelen.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel