Skip to Content

Gatz investeert meer dan 1,5 miljoen euro voor tablets en smartboards in Brusselse basisscholen

82 Nederlandstalige basisscholen in Brussel ontvangen samen 1.571.355 euro om ICT-materialen zoals digitale schoolborden, laptops of tablets aan te kopen. Minister Sven Gatz, collegelid bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, investeerde deze middelen in een eerste reeks van ingediende dossiers. 

Minister Gatz: “We willen de basisscholen ondersteunen om alle leerlingen digitale basisvaardigheden aan te leren. Met deze nieuwe hardware helpen we deze 82 scholen om de eindtermen beter te bereiken.” 

Via het e-loket van de VGC konden de basisscholen intekenen op een subsidie van maximaal 20.000 euro voor de aankoop of leasing van digitale schoolborden, laptops, tablets of een combinatie ervan. Voor 82 basisscholen uit de drie onderwijsnetten, het GO!, het vrij onderwijs en het gemeentelijk onderwijs, is er nu groen licht. In 2020 komt een tweede reeks van ingediende dossiers in aanmerking voor subsidiëring. 

De scholen kunnen terecht bij het Onderwijscentrum Brussel en STARTPROjecten voor inhoudelijke en technische begeleiding.

Meer info:
Onderwijscentrum Brussel, 02/210.63.90, onderwijscentrumbrussel@vgc.be
STARTPROjecten vzw, 0494/64.16.38, startprojecten@startprojecten.be
Eva Vanhengel, woordvoerder minister Gatz, 0476/51.21.07, evanhengel@gov.brussels
 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel