Gatz investeert 440.000 euro voor 29 energiezuinige scholen in Brussel

Met het project ‘Energiezorg op School’ ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 29 Nederlandstalige scholen in Brussel om energiebesparende werken uit te voeren. De VGC geeft hiervoor een subsidie van 439.874 euro, de werken zelf worden gecoördineerd door vzw FIX.

Energiezorg op School is een subsidie van de VGC voor Nederlandstalige scholen in Brussel die maatregelen willen treffen om energie te besparen’, legt bevoegd minister Sven Gatz uit. ‘Hierdoor dragen scholen een steentje bij aan het milieu en geven ze ook een pak minder geld uit aan energiekosten. Zo houden de scholen meer geld over voor hun pedagogische werking.’

Voorbeelden van energiebesparende aanpassingen zijn: plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel, een debietmeter of thermostatische kranen. Ook isolatiewerken en het plaatsen van superisolerende beglazing komen in aanmerking.

Samenwerking met vzw FIX

De VGC werkt voor ‘Energiezorg op School’ nauw samen met vzw FIX, een organisatie die werken uitvoert in scholen en daarbij stielmannen in opleiding inzet. De energieverantwoordelijken van vzw FIX bekijken samen met de scholen welke energiebesparende maatregelen mogelijk en noodzakelijk zijn en volgen de werken op.

Nederlandstalig Onderwijs
Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel