Gatz investeert 1 miljoen euro in sportzalen Nederlandstalige scholen

Met een beslissing van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidieert minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw,  de sportinfrastructuur van twee scholen met twee maal een half miljoen euro. Met deze financiering wordt een turnzaal gebouwd voor de basisschool Scheutplaneet in Anderlecht en een sportzaal voor het Maria Boodschaplyceum in Brussel.

Omdat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft stijgen, investeert de VGC ook in turn- en sportzalen van scholen. Daarbij stimuleert de VGC een multifunctioneel en intensief gebruik van de infrastructuur: door de leerlingen tijdens de schooluren, door de buurt en sportverenigingen buiten de schooluren.

Minister Sven Gatz : “We willen nieuwe onderwijs- en sportinfrastructuur maximaal laten renderen voor de leerlingen, maar ook voor hun ouders, de buurt en voor sportverenigingen na de schooltijd. Daarom overtuigen we scholen om afspraken te maken over het naschools gebruik ervan. Vrijdagnamiddag turnen voor de leerlingen, vrijdagavond zaalvoetbalcompetitie, zondagochtend yoga-initiatie voor senioren.”

Concreet gaat het om een nieuwe turnzaal voor basisschool Scheutplaneet aan de Ninoofsesteenweg in Anderlecht. De oude turnzaal wordt afgebroken en maakt plaats voor een nieuwe turnzaal en een beter ingerichte speelplaats. Op 1 september 2021 zal de turnzaal in gebruik worden genomen. Voor het Maria Boodschaplyceum aan de Moutstraat in Brussel Stad gaat het om een sportzaal die half ingegraven wordt en waarbij het dak extra plaats biedt voor de speelplaats. Op 1 september 2022 zal ook deze infrastructuur beschikbaar zijn.

Story image

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel