Gatz helpt taalkennis hogeschoolstudenten bijspijkeren

Via de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs Sven Gatz de komende jaren telkens 100.000 euro in projecten taalondersteuning voor studenten aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee.

Sinds de Vlaamse Regering in september besliste de graduaatsopleidingen te integreren in het hoger onderwijs, vinden nieuwe groepen studenten daar de weg naar. Voordien kregen zij hun vorming in richtingen als boekhouden, horecamanagement, informatica, marketing, etc. in vormingsinstellingen van het volwassenonderwijs. Het gaat dus om studenten met een diverse achtergrond, vooropleiding en taalkennis. 

Dit jaar schreven zich al circa duizend studenten in voor een van de graduaatsopleidingen aan de EhB en Odisee, uit Brussel maar vooral ook uit Vlaanderen. Uit een rapport van de Vlaamse Hogescholenraad  blijkt nu dat deze studenten nood hebben aan extra taalondersteuning. Beide hogescholen hadden ook zelf al vastgesteld dat een deel van deze nieuwe studenten zwak scoort op taalvaardigheid Nederlands, wat nodig is om studiesucces te boeken, en dat ook de kennis van Frans en Engels in deze groep veelal voor verbetering vatbaar is.

Minister Sven Gatz is daarom ingegaan op de vraag van beide hogescholen om met een subsidie van 50.000 euro per school en per jaar die extra taalondersteuning mogelijk te maken.

Minister Gatz: “Die ondersteuning zal ook open staan voor de lerarenopleidingen aan beide hogescholen. Ze wordt aangepast aan het curriculum en sluit aan bij de vakken in de opleiding. Bovendien zal er ook aandacht worden geschonken aan het Frans en het Engels. Zo willen we de slaagkansen van deze graduaatsstudenten en toekomstige leerkrachten verhogen en hen meteen ook aanmoedigen om meertalig te worden. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit project ook andere hogescholen in Vlaanderen zullen inspireren. Zo vertolkt Brussel opnieuw een laboratoriumrol voor Vlaanderen.” 

Ann Brusseel en Joris Rossie, respectievelijk de Algemeen Directeur van de EhB en Odisee, zijn blij met de toezegging voor de taalondersteuning.

“Om de non-gekwalificeerde uitstroom te verkleinen, moeten we echt zorgen voor ondersteuning op maat van het curriculum en het aankomende werkveld, met aansluiting naar welbepaalde vakken en authentieke taaltaken”, stellen zij. “In ons Meertalenbeleidsplan is bovendien verankerd dat studenten in de meertalige omgeving die Brussel toch is, ook het op vlak van meertaligheid moeten bijgebeend worden. Samen bij minister Sven Gatz aankloppen, was een volgende logische stap. Dank zij zijn kostbare steun kunnen we nu samen een paar honderd studenten per jaar meer slaag- en dus toekomstkansen bieden.”

De resultaten van het taalondersteuningsproject zullen door de hogescholen nauwgezet worden gemonitord en opgevolgd. Zo zal worden gerapporteerd over de verschillende projecten, de componenten van de taalvaardigheid die aan bod komt en de resultaten die worden geboekt, via slaagpercentages opgesplitst per opleiding.

Meer info:
Ann Brusseel, directeur EhB, 0474/47.74.26
An De Moor, Talenbeleidscoördinator Odisee, 0475/62.00.98
Eva Vanhengel, woordvoerder minister Gatz, 0476/51.21.07, evanhengel@gov.brussels
 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiƫn, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel