Gatz geeft extra impulsen aan kwalitatieve binnenschoolse opvang in Brussel

Gatz geeft extra impulsen aan kwalitatieve binnenschoolse opvang in Brussel

Om aan de maatschappelijke vraag naar opvang te voldoen, organiseren 158 basisscholen binnenschoolse opvang voor en na de schooluren, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen. Omdat kinderen recht hebben op een meer kwalitatieve opvang op maat van hun noden en om het aanbod toegankelijk en betaalbaar te houden, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, die bevoegd is voor Onderwijs in de VGC, financiële ondersteuning.

Minister Gatz voorziet in € 500.000 extra middelen voor scholen die hun opvang op een kwaliteitsvolle manier willen uitbreiden. “Momenteel maakt ​ reeds 85% van de basisscholen gebruik van deze ondersteuning. Om gelijke kansen te bevorderen, ligt de nadruk van de subsidie op het creëren van een breed toegankelijk en betaalbaar opvangaanbod. Dit is niet alleen interessant voor de goede samenwerking met de ouders, maar het bevordert ook de ontwikkeling van de kinderen”, aldus de minister.

Met deze extra middelen krijgt het Vlaams decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) een eerste invulling vanuit Brussel. Een belangrijk onderdeel van BOA is het stimuleren van de kwaliteit. De verdubbeling van het tot nu toe beschikbare budget voor binnenschoolse opvang komt hieraan tegemoet en daagt de scholen uit om creatief na te denken over een nieuw beleid op het vlak van de kwaliteit.

“Scholen kunnen zo een nieuw beleid rond opvang uittekenen en een eigen invulling geven aan de kwalitatieve uitbreiding”, vult minister Gatz verder aan. “Dat kan gaan van extra aanwezigheid van begeleiders tijdens de opvang, tot coaching, de ontwikkeling van een uitdagend spelaanbod, de aankoop van materialen, enz. De bedoeling is om een warm nest en extra ontplooiingskansen te creëren voor alle kinderen in de opvang.”

Met deze extra steun worden de Nederlandstalige Brusselse scholen nog beter in staat gesteld om toegankelijke en betaalbare opvang te bieden, met nieuwe impulsen voor de kwaliteit.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel