Fix vzw geeft werkervaring en renoveert in Nederlandstalige scholen in Brussel

Fix vzw geeft werkervaring en renoveert in Nederlandstalige scholen in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voorziet op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, in een subsidie van 1.003.779 EUR voor FIX vzw. Dit is een stijging van bijna 150.000 EUR ten opzichte van vorig jaar. Hiermee bouwt FIX aan een kwaliteitsvolle opleiding voor Brusselse kortgeschoolden en aan kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur voor Brusselse ketten.

FIX vzw voert renovaties uit in Nederlandstalige scholen in Brussel, variërend van grootschalige projecten tot dringende interventies. Met 11 ploegen, een toename ten opzichte van 9 ploegen in 2020, bestrijken zij diverse vakgebieden: schilderwerken, tegelen, elektriciteit, polyvalente werken, sanitair, verwarming en schrijnwerkerij. In 2023 bereikte FIX 75 scholen, een duidelijke stijging vergeleken met 2019, toen er 63 scholen gebruik maakten van het aanbod van FIX. ​

“Deze groei ​ bewijst dat scholen tevreden zijn over de kwaliteit van de werken die de vzw uitvoert”, zegt minister Gatz.

Versterking bewustzijn energieverbruik in scholen

De VGC doet een beroep op FIX vzw voor het reglement energiezorg op school. Hiermee wil de VGC Nederlandstalige scholen in Brussel aanzetten tot een doordacht energiebeleid. Subsidies zijn beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, waardoor scholen minder werkingsmiddelen aan energiekosten hoeven te besteden. Dit biedt meer financiële ruimte voor de pedagogische werking. FIX werkt samen met energieadviseurs, waaronder specialisten op het gebied van technieken, isolatie en zonnepanelen, om scholen te ondersteunen bij het efficiënter omgaan met energie en het realiseren van besparingen.

Werkervarings- en opleidingstraject

Bijzonder aan FIX is dat de vzw kortgeschoolde werkzoekenden de kans biedt om tot twee jaar praktijkervaring op te doen, begeleid door ervaren technische instructeurs en met lessen Nederlands gedurende het traject. Na afloop van het traject kunnen deze arbeiders succesvol aan de slag bij bedrijven op de reguliere arbeidsmarkt.

“Met de verhoogde subsidie bevestigen we vanuit de VGC onze steun voor diverse leer- en werkervaringstrajecten, waar zowel volwassenen als jongvolwassenen kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen”, zegt minister Gatz. “We zien dat het aantal werknemers in werkervaringstrajecten is gestegen van 68 in 2019 naar 89 in 2023. 70% van de werknemers in werkervaring stroomt door naar de arbeidsmarkt, in 2023 was dit zelfs 82%, waarvan 89% in de bouwsector. Hiermee komen we dus ook tegemoet aan een stijgende vraag aan beroepskrachten in de bouwsector.”

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel