FIX breidt uit met twee nieuwe ploegen

Brussel minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, heeft met de vzw FIX een meerjarenovereenkomst afgesloten voor de periode 2021-2025. FIX biedt kortgeschoolden een opleidingstraject en praktijkervaring aan. De vzw start in 2021 twee nieuwe ploegen op voor de Brusselse Nederlandstalige scholen. Met een grotere focus op het aantrekken van vrouwen wil FIX bovendien inzetten op het diversifiëren van haar doelgroep en de bouwsector in het algemeen.

Dankzij een recente hervorming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt FIX de mogelijkheid om heel wat extra werkervaringstrajecten aan te bieden. Hiermee komt de teller van het aantal aangeboden trajecten op 70 te staan. Met deze extra werkkrachten kan FIX haar activiteiten in de scholen met twee ploegen uitbreiden.

Die nieuwe ploegen kunnen twee belangrijke noden van de Brusselse Nederlandstalige scholen lenigen: de eerste ploeg zal zich specialiseren in elektriciteitswerken en de tweede in schilderwerken. De schilderploegen van FIX zijn al sinds het ontstaan van de vzw heel erg gewild. Dankzij de uitbreiding kunnen de wachtlijsten voor scholen worden verminderd. Die zijn opgelopen door de sluiting ten gevolge van de lockdown.

Knelpuntberoepen

De keuze van FIX voor extra schilders en elektriciens sluit aan bij de noden van de arbeidsmarkt. Uit de lijst van knelpuntberoepen die de VDAB vorige week publiceerde bleek nog maar eens dat technische (bouw)profielen bijzonder veel gevraagd blijven.

Met de toevoeging van een ploeg elektriciteit beslagen de ploegen van FIX nu bijna het volledige gamma van activiteiten in de bouwsector. Arbeiders die een traject starten bij FIX kunnen dus van veel soorten werk proeven en geïnformeerd kiezen voor een domein waarin ze later een duurzame tewerkstelling willen vinden.

Eva De Smedt, directeur van FIX: “Deze uitbreiding is een belangrijk en bepalend moment voor de ontwikkeling van FIX. Met 22 bijkomende arbeiders kunnen we nóg meer Brusselse werkzoekenden aan een duurzame job helpen en nóg meer publieke infrastructuur onder handen nemen.”
Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw: “Met de nieuwe beheersovereenkomst en de uitbreiding van FIX met twee ploegen kunnen we méér kortgeschoolden dankzij een werkervarings- en opleidingstraject laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Met de FIX-ers verbeteren we ook onze schoolinfrastructuur en leeromgevingen. En in de scholen kunnen we dankzij het advies en de ondersteuning van FIX werken aan de vermindering van het energieverbruik.”

Voor 2021 kende Sven Gatz vanuit zijn bevoegdheden voor Onderwijs en Scholenbouw aan Fix een subsidie toe van 785.000 euro.

Diversiteit en gender

Met arbeiders van alle leeftijden (maar met een grote focus op min-dertigers) en afkomstig uit bijna 20 verschillende landen is diversiteit al goed ingebakken in de bedrijfscultuur van FIX. Met de nieuwe aanwervingen wil FIX meer genderdiversiteit binnen de organisatie brengen. Door meer vrouwelijke arbeiders aan te trekken helpt de organisatie een steen verleggen in het mannenbastion dat de bouwsector nog is.

Alle vacatures staan vermeld op www.fixbrussel.be/nl/vacatures.

Meer info:
Thomas Kayaert,
verantwoordelijke communicatie FIX, 0472/34.39.48, thomas.kayaert@fixbrussel.be

Eva Vanhengel,
woordvoerster minister Sven Gatz, 0476/51.21.07, evanhengel@gov.brussels

 

 

 

 

 

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel