Financiering rond voor vernieuwing Basisschool Imelda in Molenbeek

Met een bijkomende subsidie van 2 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschapscommisise (VGC) kan  Vrije Basisschool Imelda op de Ninoofsesteenweg de laatste fase in de vernieuwing van de site starten.

Het schoolbestuur, KATOBA vzw, werkt aan gefaseerde renovatie- en nieuwbouwwerken op de site van Vrije Basisschool Imelda in Molenbeek. Op de site zullen grondige renovatiewerken plaatsvinden voor het kleuter- en lager onderwijs en komt er een nieuwe polyvalente zaal en een nieuwe speelplaats

Om de eerste twee fases van de werken zo snel mogelijk te laten starten, ontving de school van de VGC reeds in 2020 een eerste schijf van 500.000 euro.  

Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw: “Met deze beslissing kan nu de derde en laatste fase van de vernieuwing van basisschool Imelda worden opgezet. De werken starten in 2022, zodat de site in 2023 volledig vernieuwd zal zijn, met bovendien een uitbreiding van de capaciteit met 24 plaatsen.”
afbeelding Catherine De Bie Architecten
afbeelding Catherine De Bie Architecten
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel