Expo over 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Persuitnodiging

Met een nieuwe tentoonstelling “Van kabas tot rugzak” kijkt het AMVB (Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel) terug op 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De pers wordt vriendelijk uitgenodigd op de voorstelling van deze nieuwe tentoonstelling.

Voor deze expo werkte het AMVB samen met verschillende partners: Gemeenschapscentrum De Markten, Muntpunt, Onderwijscentrum Brussel (OCB), Korei en Brukselbinnenstebuiten. Meerdere collegae-archieven en musea bezorgden waardevolle elementen in bruikleen.

Het AMVB krijgt hiervoor de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Onderwijs en Erfgoed), de Vlaamse Gemeenschap (Coördinatie Brussel en Onderwijs), de stad Brussel en de Nationale Loterij.

Ook de ministers Sven Gatz, Benjamin Dalle en Pascal Smet zullen de voorstelling van de tentoonstelling bijwonen.

Praktisch

“Van Kabas tot Rugzak” opent in primeur voor de pers (met CST) de deuren op 9 november om 13u in het Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Gelieve uw komst te melden bij [email protected]

Story image
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel