Europese Investeringsbank steunt modernisering van duurzaam openbaar vervoer in Brussel

Europese Investeringsbank steunt modernisering van duurzaam openbaar vervoer in Brussel

Reizigers en pendelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen belangrijke verbeteringen in het plaatselijke openbaar vervoer verwachten. De Europese Investeringsbank (EIB) en het Hoofdstedelijk Gewest hebben een kredietovereenkomst van EUR 475 miljoen ondertekend, de grootste EIB-lening ooit in Brussel, om de modernisering en de verduurzaming van het rollend materieel voor stadsvervoer in het Gewest te ondersteunen. Met deze EIB-financiering zal de aankoop van 94 elektrische bussen, 90 trams en 43 metrostellen gefinancierd worden en zal 63 km aan enkelvoudige sporen van het bestaande tram- en metronet vernieuwd worden.

  • De EIB leent €475 miljoen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van het openbaar vervoer in het Gewest.
  • Het Gewest zal de financiering gebruiken om nieuwe elektrische bussen, metrostellen en trams aan te kopen en om 63 kilometer tram- en metrosporen te vernieuwen.
  • Hiermee verbetert de dienstverlening, frequentie en capaciteit van het openbaar vervoer om inwoners en pendelaars een realistisch en groen alternatief voor de auto te bieden.

Brussel had lange tijd te kampen met economische verliezen door verkeersopstoppingen, maar ook door de medische gevolgen van de bijbehorende luchtvervuiling. De gewestelijke overheid is bezig met de invoering van een Gewestelijk Mobiliteitsplan genaamd ‘Good Move’ om de huidige situatie te veranderen. Een groter openbaarvervoersaanbod is een van de pijlers van dit plan. Zodra de verbeterde infrastructuur en het nieuwe rollend in gebruik zijn genomen, zal de dienstverlening van het openbaar vervoer betrouwbaarder en regelmatiger worden en zullen de frequentie en de capaciteit ervan toenemen, zodat het openbaar vervoer nog aantrekkelijker wordt dan de auto.

“Dit partnerschap met de Europese Investeringsbank vormt een historisch akkoord. Deze lening van 475 miljoen euro maakt het mogelijk om de aankoop van nieuwe elektrische bussen, nieuwe trams en metro's en de modernisering van de beddingen te financieren. Dit akkoord versterkt het investeringsbeleid ten gunste van het Brusselse openbare vervoer dat reeds vele jaren in het Brussels Gewest gevoerd wordt. Het maakt deel uit van een algemeen plan om de verkeersdruk te verminderen en het aanbod te vergroten om de luchtkwaliteit, de aantrekkelijkheid van het Gewest en de ecologische transitie te verbeteren”, aldus Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB, lichtte deze investering als volgt toe: “Dit is een eerste en historisch financieel partnerschap tussen de EIB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een langlopende lening van bijna een half miljard euro – een recordbedrag voor de EIB in Brussel. Deze financiering bevestigt dat de EIB en het Gewest dezelfde prioriteiten hebben op het vlak van onze inspanningen om de klimaatverandering te beperken en de koolstofuitstoot te verminderen Met deze investering willen we dat duurzaam openbaar vervoer in het Hoofdstedelijk Gewest een voor de hand liggende keuze wordt om naar het werk, de school of de universiteit te gaan of gewoon voor recreatief gebruik. Als de klimaatbank van de EU zijn wij blij en trots dat we het Gewest mogen bijstaan in dit streven naar duurzaamheid."
Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Het is de eerste keer dat de Europese Investeringsbank partner wordt van de gewestelijke overheid. Het toont aan dat een belangrijke Europese financiële speler het investeringsbeleid in Brussel ook kwalitatief steunt. Met deze grote lening, van bijna een half miljard euro, van de EIB zorgen we voor een verdere modernisering van het openbaar vervoer voor zowel de metro, bus als tram. Met deze middelen zorgen we voor de automatisering van de metro en de aankoop van 43 metrostellen, 94 elektrische bussen en 90 trams. Het openbaar vervoer in Brussel wordt een nog belangrijker vervoersmiddel in de stad.”
Elke van den Brandt, gewestelijk minister van Mobiliteit, zei hierover: “Een zesde van onze jaarlijkse middelen wordt geïnvesteerd in mobiliteit: in het verhogen van de frequentie en de capaciteit van het openbaar vervoer, in het aanleggen van infrastructuur voor fietsers en voetgangers, en in verkeersveiligheid. Behalve de ‘modal shift’, waarbij we mensen willen overhalen om alternatieven voor de auto te gebruiken, zetten we ook in op een ‘motor shift’ die ervoor moet zorgen dat fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzamere alternatieven. Ik ben ontzettend blij dat de Europese Investeringsbank gelooft en investeert in ons project om Brussel te veranderen in een leefbaardere stad waarin de mens centraal staat.”
Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB: "Het openbaar vervoer heeft deze investeringen nodig. Ze stellen ons in staat de prestaties van het huidige net te blijven verbeteren ten voordele van de gebruikers en tegelijkertijd het net van morgen te ontwikkelen en ons aan te passen aan nieuwe mobiliteitsbehoeften. Meer voertuigen betekent meer capaciteit en frequentie. Tientallen kilometers tramsporen worden vernieuwd, wat meer veiligheid en comfort betekent voor zowel de reizigers als de buurtbewoners. En de modernisering van de metro en de aanleg van een nieuwe lijn betekent dat we zoveel mogelijk mensen regelmaat en toegang tot de structurerende as van ons netwerk garanderen. Deze investeringen zijn essentieel voor de toekomst van de mobiliteit in Brussel.”

De aankoop van het nieuwe rollend materieel en de verbetering van de bestaande infrastructuur zijn een onderdeel van een grotere MIVB/STIB-strategie om de koolstofvoetafdruk te verkleinen. De maatschappij wil haar CO2-uitstoot tegen 2030 met 39% hebben verminderd ten opzichte van 2010. Technisch gezien omvat de aankoop van rollend materieel met steun van de EIB 94 elektrische bussen (70 gelede bussen met een lengte van 18 meter en 24 standaardbussen met een lengte van 12 meter), 90 ‘TNG’-trams (Trams Nieuwe Generatie) van 32 en 43 meter en 43 metrostellen met een lengte van 94 meter Daarnaast voorziet het project in de installatie van apparatuur en de nodige aanpassingen aan de bestaande infrastructuur voor de introductie van de nieuwe trams en metrostellen, evenals de vernieuwing van 63 kilometer bestaande enkelvoudige tram- en metrospoorlijnen, ter bevordering van het onderhoudsgemak en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is het onderdeel van de Europese Unie dat langlopende leningen uitschrijft: de aandelen van de bank zijn in handen van de 27 lidstaten van de EU; België bezit een participatie van 5,20% in de EIB. De EIB verleent langlopend krediet voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. In 2021 ging meer dan EUR 2,6 miljard aan EIB-financiering naar Belgische projecten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een van de drie gewesten van België, naast het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest, en het telt 19 gemeenten, inclusief de Stad Brussel. Brussel is het dichtst bevolkte gebied van België. Het heeft een oppervlakte van 162 km² en een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners.

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 55 buslijnen en 11 nachtbuslijnen.

Perscontact:

Europese Investeringsbank: Tim Smit, [email protected], +352 691 286423

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Zeynep Balci, [email protected], +32 498 816 514

MIVB: An van Hamme, [email protected], +32 477 62 73 73

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image
Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel