Eerste steen gelegd voor basisschool Sint-Pieterscollege Jette

In aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz werd de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw en de renovatie van het aangekochte fitnessgebouw voor Basisschool Sint-Pieterscollege in Jette. Samen met de al bijgebouwde dakverdieping zal de capaciteit van deze school na de bouwwerken in totaal 534 plaatsen tellen, of 54 extra plaatsen in het lager onderwijs en 96 extra plaatsen in de kleuterschool.

“Dankzij dit project zullen er dus 150 extra ketjes een plaats vinden in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel”, zegt minister Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw. “De Basisschool Sint-Pieterscollege in Jette is één van de vele scholen in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ingegaan is op de vraag van de VGC om de capaciteit uit te breiden. Het Nederlandstalig onderwijs doet immers al jaren alle mogelijke moeite om de vraag naar extra plaatsen in het onderwijs, van kleuterschool tot secundaire school, tegemoet te komen.” ​

De VGC steunde de Basisschool Sint-Pieterscollege daarin door in 2013 de huur van enkele modulaire eenheden te subsidiëren. De school kon zo een tweede kleuterafdeling opstarten in tijdelijke klassen, in afwachting van een definitieve oplossing. Die werd uitgedokterd dankzij de bouw ​ van een extra verdieping op de bestaande paviljoenklassen en de aankoop in 2017 van het gebouw vlak voor de school, een voormalige vestiging van een fitnesscentrum.

In het verworven fitnesscentrum richtte de school tijdelijk een aantal klassen in, waardoor de modulaire units, vroeger dan gepland, weggehaald konden worden. Dan zijn de nieuwbouwwerken gestart voor twee extra klassen bovenop het bestaande schoolgebouw. Deze klassen zijn eind 2018 plechtig geopend. In de volgende fase, waarvoor nu de eerstesteenlegging plaatsvindt, laat het schoolbestuur de ‘fitness’ volledig renoveren en omvormen tot een schoolgebouw.

De werken omvatten naast renovatie ook een stuk nieuwbouw. Hiermee worden extra klassen, een sportzaal en een dakspeelplaats gerealiseerd. De aannemer is in mei 2022 gestart met de werken. Erfpachtperikelen en problemen met de bouwvergunning hebben voor heel wat vertraging gezorgd.

De totale kostprijs van dit bouwproject bedraagt, inclusief aankoop, meer dan 6,5 miljoen euro. De VGC investeert hierin 2,85 miljoen euro.

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel