Eerste meertalige basisschool Pistache krijgt gloednieuwe infrastructuur

GO! Scholengroep Brussel neemt Pistacheschool over

Dankzij de overname kan basisschool Pistache haar uniek pedagogisch project als meertalige basisschool verderzetten en krijgen de directie, het schoolteam, de leerlingen en hun ouders een duidelijk toekomstperspectief. De school kampte met een huisvestigingsprobleem en was al jaren op zoek naar een meer geschikte locatie. Vanaf het voorjaar 2022 verhuizen de leerlingen tijdelijk naar het leegstaand gebouw van de vroegere GO! Basisschool Carolus Magnus op het Jambline de Meux plein in Schaarbeek. In een volgende fase krijgt de school een definitieve bestemming in een nieuwbouw met een ontwikkelingskost van 23.315.000 euro die gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Het ontwikkelen van een goede kennis van het Nederlands en het Frans staat centraal in de pedagogische aanpak van basisschool Pistache. Door het groeiend aantal inschrijvingen, telt de school inmiddels 3 locaties verspreid over het Brussels Gewest. De opsplitsing tussen kleuter- en lagere school is echter niet praktisch. Het leegstaand gebouw van de vroegere GO! Basisschool Carolus Magnus biedt een tijdelijke oplossing. In het najaar van 2022 krijgen de leerlingen definitief onderdak in de splinternieuwe infrastructuur die momenteel wordt opgetrokken op de voormalige Pacheco-site. Daarin zit het kinderdagverblijf vervat, de basisschool en de secundaire school.

Minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw: “Met veel plezier kan ik ook als Brussels minister voor de Promotie van meertaligheid deze VGC-investering in een splinternieuwe infrastructuur voor de eerste echt meertalige basisschool bekendmaken. Ik hoop dat er de komende jaren nog veel zulke scholen zullen volgen, zodat de jongeren van onze superdiverse stad op termijn allemaal meertalig worden.”

In 2011 richtte Veronique van Merris met eigen middelen Pistache op als eerste tweetalige kleuterschool in België. Sinds ze in 2014 de officiële erkenning van de Vlaamse Gemeenschap kreeg, profileert de school zich als Nederlandstalige school met extra aandacht voor het Frans. Deze pedagogische aanpak sluit aan bij de visie van de Brusselse GO! scholen inzake meertalig onderwijs.

Jurgen Wayenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel legt uit: “Onze scholen zetten versterkt in op meertalig onderwijs. We zijn overtuigd dat een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels in combinatie met de thuistaal leerlingen sterker maakt om te leven en te werken in een multiculturele en diverse samenleving. De expertise en ervaring van de Pistacheschool op gebied van tweetalig onderwijs is een absolute meerwaarde. Dankzij de overname kunnen we met vereende krachten de eerste échte meertalige school in Brussel openen.”
“Samen met ons team ben ik zeer blij om vanaf september 2022 deel uit te maken van GO! Scholengroep Brussel”, vervolgt Veronique van Merris, directeur en oprichter van de basisschool Pistache. “Als deel van een organisatie met veel know-how en een duidelijke visie op gebied van meertalig onderwijs, kunnen we ons uniek pedagogisch project verder uitbouwen.”
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel