Een nieuwe start in het Nederlands met laptops voor OKAN-leerlingen

Een nieuwe start in het Nederlands met laptops voor OKAN-leerlingen

Het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck van de Stad Brussel zet zich in om de onthaalklassen voor anderstalige jongeren (OKAN), uit te breiden. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt 31.250 euro uit om voor deze leerlingen ICT- materiaal te voorzien.

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) voorziet in onderwijs voor kinderen en jongeren die nog niet lang in België wonen en die onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen te kunnen volgen. Via de onthaalklassen kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren om daarna verder te gaan in het klassieke secundair onderwijs.

“De verhoogde instroom van anderstalige nieuwkomers, noodzaakt ons om extra capaciteit te creëren in het secundair onderwijs”, aldus Brussels minister Sven Gatz, binnen de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. “Jonge mensen die hier aankomen, willen we alle kansen geven om zich zo snel mogelijk te integreren in het onderwijs en in de samenleving. Onderwijs is één van de belangrijkste sleutels tot maatschappelijke participatie, integratie en inburgering.”

Om het aanbod van de scholen af te stemmen en te ondersteunen, organiseert de VGC een regelmatig overleg tussen de Brusselse secundaire scholen die OKAN-onderwijs aanbieden. Het gaat om het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck (Brussel-Stad), het Don Bosco Technisch Instituut, het GO! Meertalig Atheneum Woluwe (beide Sint-Pieters-Woluwe) en het Sint-Guido Instituut (Anderlecht). Via dit platform wil de VGC een duidelijk beeld krijgen van de beschikbare capaciteit en, indien nodig, de betrokken scholen aanmoedigen om extra OKAN-klassen in te richten en zo de eventuele wachtlijsten weg te werken.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel