Dubbele basisschool en kinderdagverblijf ‘Ulensstraat’ in Molenbeek in de steigers

Met het afsluiten van een overeenkomst tussen de gemeente Molenbeek, het GO! scholengroep Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, kan de ontwikkeling van de schoolsite Ulens van start gaan.

In die overeenkomst bakenden de drie partners de financiering en de eigendomsstructuur af. De architecten en de aannemer kunnen nu aan de slag. Het startschot voor de werken zou dan in juni kunnen worden gegeven. De opening van de school en het kinderdagverblijf staan gepland op 1 september 2022.

Al in 2017 bracht de VGC, toen nog onder collegevoorzitter Guy Vanhengel, de gemeente Molenbeek en het GO! rond de tafel met een drieledig doel: een Nederlandstalig kinderdagverblijf openen in Molenbeek, met behulp van Europese middelen; de nood lenigen aan extra ruimte en bijkomend lager onderwijs in Molenbeek voor de gemeentelijke basisschool De Regenboog in de Ulensstraat; de vraag tegemoetkomen aan bijkomende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs voor de inwoners van de Maritiemwijk in de gemeente.

Volgens Molenbeeks schepen Jef Van Damme past dit project in de grote investeringen die Molenbeek de afgelopen jaren in het Nederlandstalige onderwijs deed en nog wil doen. “We stellen voor minstens 50 jaar de grond gratis ter beschikking en zorgen voor extra Europese fondsen via het  EFRO programma. Onze gemeente zal daardoor binnen 2 jaar maar liefst 15 Nederlandstalige basisscholen tellen," aldus Jef Van Damme.

Minister Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Scholenbouw, is blij met de doorstart van het dossier. “Vanuit de VGC voorzien wij in 7,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe Nederlandstalige GO! school van 384 plaatsen voor de kinderen en ouders van de Maritiemwijk. Door samen te werken, boeken we in Brussel resultaten, en komt deze investering op het juiste moment, aangezien in de wijk volop gezinswoningen worden bijgebouwd.”
“Het GO! is verheugd dat we met deze nieuwe school extra plaatsen creëren en zo bijdragen tot het oplossen van het capaciteitsprobleem in Molenbeek”, aldus Jurgen Wayenberg, algemeen directeur Scholengroep Brussel. “Bovendien is dit het eerste kinderdagverblijf dat volledig geïntegreerd is in het schoolgebouw. Dit maakt een intensieve samenwerking tussen kinderdagverblijf en onthaalklas mogelijk.”
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel