Dubbel feest in de Basisschool van het Sint-Pieterscollege in Jette

Dubbel feest in de Basisschool van het Sint-Pieterscollege in Jette

De leerlingen en het schoolteam van de Vrije Basisschool Sint-Pieterscollege in Jette vierden vandaag dubbel feest, in aanwezigheid van de ministers Sven Gatz en Elke Van den Brandt. De school breidt uit en trekt in haar vernieuwde gebouwen aan de Leopold I-straat. En tegelijk werd de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van de nieuwe lokalen voor het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) De Puzzel.

“Dit feest van de school is het sluitstuk van een project dat 11 jaar geleden startte. Dank zij de investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die van het schoolbestuur en van de Vlaamse Gemeenschap, kan deze school nu in alle comfort kwaliteitsonderwijs aanbieden”, zegt Brussels minister Sven Gatz, die in de VGC bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw. De VGC bracht € 2.850.000 in, de Vlaamse overheid € 3.000.000 en de inrichtende macht € 1.920.000. “De kers op de taart volgt dit schooljaar, met 100.000 euro subsidie voor een nieuwe, uitdagende speelplaats”, aldus minister Gatz.

Enkele jaren geleden kocht het schoolbestuur, de vzw Sint-Goedele Brussel, een leegstaand gebouw dat een hele tijd als fitness-zaal gediend had. Een jaar geleden is men dan begonnen met het volledig strippen van de ‘Fitness’ en sinds september werd er gebouwd, uitgebreid en aangepast om er een modern schoolgebouw van te maken. De school die dankzij deze werken kon groeien, geeft nu goed onderwijs aan 460 kinderen!

Vanaf de paasvakantie zal er in alle klassen les gegeven worden en zal de mooie nieuwe turnzaal, waar het team erg naar uitkijkt, druk gebruikt worden. De komende weken worden de klassen ingericht en wordt het gebouw stap voor stap ingenomen. Het startschot voor de verhuis werd gegeven door Brussels minister Sven Gatz. Samen met de kinderen van de school bracht de minister de eerste verhuisdozen binnen.

De vzw Sint-Goedele Brussel houdt niet op met bouwen. Diezelfde dag geeft Brussels Minister en Collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid namelijk de eerste spadesteek voor de bouw van de nieuwe lokalen voor IBO De Puzzel. Samen met een 10-tal kleuters die van het IBO gebruik zullen maken, graaft zij de werken op gang. Onder de speelplaats komt een ruimte die volledig op maat zal zijn van het IBO. Het is een mooi voorbeeld van hoe er in een dichtbebouwde stedelijke omgeving toch extra kind-speelruimte gemaakt kan worden, zonder aan de bestaande open ruimte te raken.

“Ik kan niet wachten tot de nieuwe lokalen van de buitenschoolse opvang af zijn”, zegt collegevoorzitster Elke Van den Brandt. “Deze opvang zal echt verbonden zijn met de buurt en de stad, helemaal volgens het principe van de brede school. Het gebouw is dan ook zoveel meer dan enkel de grond en de bakstenen. Het is een plek waar we de kinderen én de ouders echt ademruimte en vrijheid geven. In een vertrouwde context, in een organisatie die Brussel en de Brusselaars erg goed kent”, aldus collegevoorzitster Elke Van den Brandt.

De VBS Sint-Pieterscollege Jette is een school met een hart voor Brussel. Heel veel kinderen uit Jette hebben dan ook mooie herinneringen aan de school. Dankzij deze werken zorgt de school ervoor dat ook hun kinderen en kleinkinderen van dat goede onderwijs zullen kunnen genieten.

Chris Wyns, voorzitter van het schoolbestuur, zegt: “We tonen hier dat we, in een dichtbebouwde wijk, toch creatief kunnen zijn met ruimte om zo voor extra opvang- en onderwijsplaatsen te zorgen. We nemen met Sint-Goedele Brussel ook hier onze verantwoordelijkheid voor die Brusselse kinderen. Dat is duur, het vraagt veel energie en de investering is groot. Maar als je die blije kinderen ziet en weet dat je door die goede opvang en dat goede onderwijs een wezenlijk verschil voor hen kan betekenen, dan is dat het waard.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel