Drie jaar na de eerste Ronde van Brussel komen leerkrachten, directies en minister Gatz opnieuw samen

Drie jaar na de eerste Ronde van Brussel komen leerkrachten, directies en minister Gatz opnieuw samen

Brussels minister en collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, Sven Gatz, nam in 2020 het initiatief om leerkrachten en directies aan het woord te laten en input te laten geven voor het onderwijsbeleid. Vandaag, drie jaar later, zitten ze opnieuw rond de tafel.

Na een oproep in 2020 stelden zich 57 scholen kandidaat om deel te nemen aan de Ronde van Brussel. Het initiatief kwam van minister Sven Gatz, om met aanbevelingen en reflecties uit het Brusselse onderwijsveld, van leerkrachten en directies, het onderwijsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te versterken. 18 scholen werden geselecteerd. Finaal namen 345 Brusselse leerkrachten en directies deel aan de Ronde.

De belangrijkste thema’s die tijdens dit traject centraal stonden, situeerden zich rond het lerarentekort, taal en meertaligheid, welzijn op school en ouderbetrokkenheid.

Deze gesprekken resulteerden in een brochure waarin de beleidsaanbevelingen vanuit het werkveld werden gebundeld, terwijl het onderwijsbeleid van de VGC verder vorm kreeg. Vandaag, na drie beleidsjaren, gaf minister Sven Gatz voor de verzamelde leerkrachten en directies, een overzicht van zijn beleid en hun input daarin. Hij gaf ook de volgende stappen mee om hun input verder in de praktijk te brengen.

“We hebben de afgelopen jaren de aanbevelingen en reflecties uit het werkveld meegenomen in het onderwijsbeleid van de VGC. Ten eerste hebben we het leerkrachtenberoep in de kijker gezet met positieve campagnes en hebben we sterke incentives opgezet voor zij-instromers in Brussel. Ten tweede hebben we, onder andere, ingezet op het ondersteunen van leerkrachten, op oefenkansen Nederlands voor ouders op de school en op meertalige projecten in de klas. Op die manier verhogen we de kennis van het Nederlands bij de leerlingen en hun ouders en geven we onze ketjes de meerwaarde van de meertaligheid mee,” aldus Sven Gatz.
“Ook de initiatieven rond welbevinden en armoede kwamen aan bod, net zoals de investeringen in infrastructuur, energie en klimaat. Er werd nog kort uitgeweid over de digitale inclusie. We blijven verder werken aan het versterken van ons onderwijs en we blijven investeren in innoverende initiatieven die tegemoet komen aan de vragen en noden van de schoolteams. En dat allemaal voor een betere toekomst voor de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel,” concludeerde de minister na afloop.
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel