De ‘onderzoekende school’ zoekt oplossingen voor schoolse uitdagingen

De ‘onderzoekende school’ zoekt oplossingen voor schoolse uitdagingen

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) brengt schoolteams, studenten uit de lerarenopleiding en docenten samen in het project ‘Onderzoekende School’. Samen voeren ze onderzoek naar uitdagingen uit de schoolpraktijk en mogelijke oplossingen daarvoor. Op die manier willen ze student-leerkrachten beter in de schoolteams integreren en het beleidsvoerend vermogen binnen scholen versterken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt 50.000 euro uit voor dit project.

Volgend schooljaar kunnen 15 secundaire scholen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs deelnemen aan het project ‘Onderzoekende School’ van de VUB. De scholen kunnen thema’s voorstellen waar studenten uit de educatieve masteropleidingen van de VUB onderzoek rond zullen doen. Als tegenprestatie geeft de school de garantie dat minstens 5 stages van studenten in de school kunnen plaatsvinden.

Door de studenten op langere termijn mee te laten werken aan een onderzoek op een school, kunnen ze een groot deel van hun studiepunten in de educatieve masteropleiding behalen door mee te draaien in het werkveld. Dat zorgt ervoor dat de werk- en studielast haalbaar blijft voor de student-leerkracht.

“Met dit initiatief geven we student-leerkrachten tijdens hun opleiding de gelegenheid deel uit te maken van een schoolteam”, zegt Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad. “We geloven dat de kans dan groter wordt dat ze na het afstuderen kiezen voor een job in een Nederlandstalige school in Brussel, waar we nog heel wat leerkrachten te kort hebben.”

De deelnemende scholen vormen samen een lerend netwerk. Ze worden in groepen verdeeld die rond gelijkaardige onderwerpen werken. De VUB organiseert intervisiemomenten per groep waar schoolteams en studenten met elkaar in gesprek gaan en goede praktijken kunnen delen. Op het einde van het traject worden de resultaten van alle onderzoeken gepresenteerd tijdens een ontmoetingsdag.

Secundaire scholen die willen deelnemen, kunnen zich kandidaat stellen via www.onderzoekendeschool.be

Story image
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel