De Brusselse regering maakt nieuwe middelen vrij voor het herstel van de ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, minister van Financiën en Begroting Sven Gatz en staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen van besluit in de context van de steun aan ondernemingen in het kader van de COVID-19-crisis. Het eerste besluit betreft herstelsteun voor ondernemingen die nog steeds zwaar getroffen worden in de sectoren van de restaurants, cafés en sommige van hun toeleveranciers, de discotheken, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport. Het tweede betreft steun aan ondernemingen uit de toeristische logiessector. In totaal is voor die sectoren 61 miljoen euro aan steun vrijgemaakt.

Relancepremie, voor een budget van 45 miljoen euro

Gelet op de moeilijke herstelcontext wil de Brusselse regering de ondernemers die in die sectoren actief zijn, opnieuw ondersteunen. Het herstel blijft namelijk beperkt door legitieme maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom moeten deze ondernemingen worden geholpen voordat een volledig en optimaal herstel van hun activiteiten hen weer op een activiteitenniveau kan brengen dat vergelijkbaar is met dat van 2019.

Deze premie is bedoeld om:

  • De cultuur- en evenementensector te blijven steunen;
  • Het herstel te ondersteunen van reca-inrichtingen die met ernstige cashflowproblemen worden geconfronteerd en waarvan het activiteitenniveau nog te laag is, en meer in het bijzonder van de inrichtingen die gelegen zijn in wijken die zwaar zijn getroffen (zakenwijken, de Europese wijk, toeristische gebieden, enz.).

De algemene voorwaarden voor toegang tot de vorige premies (Tetra en Tetra+) blijven bestaan. Voor de verschillende sectoren gelden echter verschillende bepalingen en bedragen, afhankelijk van hun realiteit:

a. Recasector en zijn toeleveranciers (NACE-codes in de bijlage)

Bovenop de algemene voorwaarden zullen de ondernemingen over een ‘witte kassa’ moeten beschikken.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Dat percentage moet minstens 60% bedragen om de inrichtingen te bereiken die nog steeds met een groot tekort aan bezoekers te kampen hebben.

Story image

Voor startende ondernemingen is er ook een forfaitair bedrag van 2.000 euro voorzien.

 

b. Discotheken (NACE-code 56.302)

Bovenop de algemene voorwaarden moeten ondernemingen een milieuvergunning of -verklaring hebben die overeenstemt met de activiteit van discotheek.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

Story image

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

 

c. Evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector (NACE-codes in de bijlage)

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

Story image

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

 

Toeristische-logiespremie, voor een budget van 16 miljoen euro

Deze steun is gebaseerd op het mechanisme van het besluit van 26 oktober 2020 betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, maar zal openstaan voor de hele toeristische logiessector (zoals de Tetrapremie).

Voor hotels en aparthotels bestaat de steun uit een premie van 1.100 euro per kamer.

Voor toerismeverblijven, logies bij de bewoner en campings bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 12.500 euro per toerismeverblijf, logies bij de bewoner of camping.

Voor de jeugdherbergen is het de bedoeling een facultatieve subsidie toe te kennen volgens de bedragen die voorzien zijn voor de hotels en aparthotels, d.w.z. 1.100 euro per logieseenheid.

Deze twee steunmechanismen zullen medio oktober in werking treden, nadat de twee besluiten in tweede lezing door de regering zijn goedgekeurd, rekening houdend met de adviezen van de Raad van State en Brupartners, evenals met de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun die door de Europese Commissie is vastgesteld.

Rudi Vervoort, minister-president: “De uitgaanswereld, de horeca en haar toeleveranciers, de evenementenindustrie, de cultuur, het toerisme, de sport en zelfs het betaald personenvervoer worden nog steeds getroffen door deze ongekende crisis. Zij zorgen voor talrijke rechtstreekse en onrechtstreekse jobs en dragen ontegensprekelijk bij tot het imago en de internationale uitstraling van Brussel. De economische noodsituatie waarin zij zich bevinden, maakt nieuwe directe financiële steun noodzakelijk.”
Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting: “De Brusselse regering heeft beslist met een nieuwe premie de horeca, culturele en evenementensector in het gewest te ondersteunen. Samen met een nieuwe vaccinatiespurt willen we een broodnodige doorstart van de economie stimuleren. We hopen snel te kunnen aanknopen bij het normale leven. De premie heeft als doel om via het samenspel van evenementen, restaurants, cafés, cultuur en verblijfstoerisme waar Brussel een patent op heeft, Brusselaars en bezoekers weer te laten genieten van onze stad. ”
Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Deze nieuwe premies zijn toegespitst op de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de crisis en, onder die sectoren, op de ondernemingen die nog niet op volle capaciteit kunnen hervatten of waarvoor de komende weken nog veel onzekerheid bestaat. De horeca, cultuur, evenementen, sport, enz. zijn allemaal sectoren die nieuw leven moeten worden ingeblazen omdat ze een van de drijvende krachten zijn achter de economie en de aantrekkingskracht van Brussel!”
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Financiën en Begroting Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel