Databuzz helpt leerlingen en leerkrachten werken met nieuwe digitale technologie.

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een subsidie van 205.000 euro goedgekeurd om het Databuzz-project te verlengen. Dit project van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft de afgelopen drie jaar leerlingen en leerkrachten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs leren omgaan met de nieuwste digitale technologie. Dankzij de verlenging kan de Databuzz nog meer scholen bezoeken en wordt het aanbod uitgebreid naar Centra voor Volwassenonderwijs (CVO’s), zomerscholen en de Brusselse lerarenopleidingen.

De Databuzz is een mobiel educatief data science lab in een bus, waar een ruim aanbod aan interactieve workshops gevolgd kunnen worden. Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen gratis een waaier aan datawijze workshops boeken voor hun leerlingen en leerkrachten vanaf de derde graad lager onderwijs tot de derde graad secundair onderwijs. De Brusselse jongeren leren in de bus onder meer de kansen en gevaren kennen van artificiële intelligentie, fake news of datajournalistiek. De afgelopen schooljaren gingen al meer dan 1.500 leerlingen uit 29 scholen in de Databuzz op ontdekking.

Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: “Al van toen ik Vlaams minister voor Jeugd en Media was, vind ik het belangrijk om onze jeugd zo goed mogelijk voor te bereiden op de digitale samenleving die vandaag razendsnel oprukt. In de Databuzz kunnen jongeren hun vaardigheden aanscherpen om data te verzamelen, maar ook te analyseren en visualiseren. Het is ook van groot belang hen kritisch te leren denken om bijvoorbeeld hun privacy te beschermen of om niet in valkuilen te trappen als fake news, hacking of phishing.”

Nieuw is dat de Databuzz ook een aanbod ontwikkelt op maat van cursisten bij de Brusselse CVO’s en Ligo Brusselleer. Daarnaast komt er een aanbod voor de Brusselse lerarenopleidingen. Op die manier kunnen toekomstige leerkrachten zelf aan de slag met digitale technologieën en kunnen ze hun leerlingen later wegwijs maken in de wereld van data, artificiële intelligentie, privacy en online identiteit.

“De Databuzz wil op een interactieve manier de datageletterdheid van Brusselaars verhogen,” zegt directeur Pieter Ballon van de imec-onderzoeksgroep SMIT aan de VUB. “Digitale vaardigheden zijn cruciaal in onze maatschappij. Met dit project versterkt de VUB haar rol als verantwoordelijke Brusselse maatschappelijke actor.”

Eerder keurde het college van de VGC een principeakkoord voor de verlenging van het project tot 31 december 2024 goed. In totaal wordt voor de verlenging 615.000 euro vrijgemaakt die in drie jaarlijkse schijven zal worden toegekend. De komende jaren kan het Nederlandstalig onderwijsveld in Brussel dus een beroep blijven doen op de Databuzz.

Meer informatie over de verschillende workshops is terug te vinden op www.databuzz.be. Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen hun gratis bezoek van de Databuzz reserveren via deze website.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel