Databuzz helpt Brusselse schooljeugd verder werken met digitale technologie

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een principeakkoord van 615.000 euro goedgekeurd waarmee het lopende Databuzz-project verlengd wordt tot eind 2024. Dit initiatief van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) helpt leerlingen en leerkrachten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs werken met de nieuwste digitale technologie.

De Databuzz is een mobiel educatief data science lab in een bus, waar een ruim aanbod aan interactieve workshops gevolgd kunnen worden. Deze workshops zijn bestemd voor leerlingen en hun leerkrachten vanaf de derde graad lager onderwijs tot de derde graad secundair onderwijs in de Nederlandstalige Brusselse scholen. De Brusselse jongeren leren in de bus onder meer de kansen en gevaren kennen van artificiële intelligentie, fake news of datajournalistiek. De afgelopen schooljaren gingen al meer dan 1.500 leerlingen uit 29 scholen in de Databuzz op ontdekking.

Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: “We vinden het belangrijk om onze jeugd zo goed mogelijk voor te bereiden op de digitale samenleving die vandaag razendsnel oprukt. In de Databuzz kunnen jongeren hun vaardigheden aanscherpen om data te verzamelen, maar ook te analyseren en visualiseren. Het is ook van groot belang hen kritisch te leren denken om bijvoorbeeld hun privacy te beschermen of om niet in valkuilen te trappen als fake news, hacking of phishing.”
“De DataBuzz wil op een interactieve manier de datageletterdheid van Brusselse leerlingen verhogen,” zegt directeur Pieter Ballon van de imec-onderzoeksgroep SMIT aan de VUB. “Digitale vaardigheden zijn cruciaal in onze maatschappij. Met dit project zet de VUB haar rol als verantwoordelijke Brusselse maatschappelijke actor nog sterker in de verf.”

Het principeakkoord verlengt het project tot 31 december 2024. Door die verlenging kunnen Nederlandstalige scholen in Brussel de Databuzz de komende jaren gratis blijven reserveren. Het project zal ook uitgebreid worden naar het volwassenenonderwijs. Daar worden nieuwe workshops voor ontwikkeld.

Er komt verder ook een speciaal aanbod voor de Brusselse lerarenopleidingen. Op die manier kunnen toekomstige leerkrachten zelf aan de slag met digitale technologieën en kunnen ze hun leerlingen later wegwijs maken in de wereld van data, artificiële intelligentie, privacy en online identiteit.

Meer informatie is terug te vinden op www.databuzz.be. Scholen kunnen hun gratis bezoek van de Databuzz reserveren via deze website.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel